Tìm hiểu triết học đạo đức của Edgar Morin (21/06/2016)

Từ cách tiếp cận khoa học phức hợp, Edgar Morin đã luận chứng nguyên nhân và hậu quả có thể đưa lại của những khủng hoảng về đạo đức, do sự bất lực của nhận thức trong việc nắm bắt tính phức hợp của thực tại; đồng thời vạch ra sự cần thiết của việc xác lập một quan điểm mới về đạo đức - đạo đức học phức hợp, đạo đức của sự liên kết - một hệ thống quan điểm về những cơ sở và nguyên nhân của luân lý. Cách tiếp cận này có vai trò quan trọng trong việc nhận thức và giải quyết những vấn đề đạo đức mới, nảy sinh trong lý luận và thực tiễn thời đại ngày nay.
Tác giả: Lê Văn Tùng, Nguyễn Vĩnh Phong

Chủ thể nhận thức trong triết học Immanuel Kant (21/06/2016)

Bài viết tập trung phân tích quan điểm của Immanuel Kant trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng lý luận nhận thức ở Tây Âu thế kỷ XVII và XVIII; nêu bật ba giai đoạn nhận thức của con người (trực quan cảm tính, giác tính - lý trí, và lý tính); từ đó làm rõ giới hạn nhận thức ở con người mà ông đã xác định.
Tác giả: Nguyễn Vân Hạnh

Vai trò của một số chủ thể thứ yếu trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện nay (21/06/2016)

Bài viết phân tích vai trò và ảnh hưởng của các chủ thể thứ yếu liên quan đến quá trình hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh chủ thể chính yếu là Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, các chủ thể thứ yếu là chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và giới học giả, giới truyền thông và công chúng.
Tác giả: Trần Thọ Quang

Các nghiên cứu về vai trò của truyền thông đại chúng đối với trật tự an toàn giao thông (21/06/2016)

Trật tự an toàn giao thông là một trong những vấn đề đã được các quốc gia quan tâm từ lâu, đặc biệt là trong xã hội hiện đại và phát triển hiện nay. Liên quan đến vấn đề trật tự an toàn giao thông, công tác truyền thông và vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng đối với trật tự an toàn giao thông đã có nhiều nghiên cứu từ nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ khác nhau. Nội dung bài viết tổng quan các nghiên cứu về vai trò của truyền thông đại chúng đối với trật tự an toàn giao thông.
Tác giả: Tou Douangmany

Bạo lực học đường ở Việt Nam hiện nay: Thông tin qua các trang báo điện tử (21/06/2016)

Khảo cứu, tổng hợp, hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu, các nhận định và ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu liên quan đến vấn đề bạo lực học đường ở Việt Nam được đăng tải trên các trang báo điện tử trong vòng 5 năm trở lại đây, tác giả bài viết nêu lên một số vấn đề nổi cộm: 1- Bạo lực học đường gia tăng về số lượng và mở rộng về phạm vi. 2- Tính chất bạo lực học đường ngày càng nguy hiểm. 3- Gia tăng số vụ bạo lực của giáo viên mầm non đối với học sinh. 4- Bạo lực xảy ra nhiều ở nữ sinh. 5- Thái độ thờ ơ, vô cảm của những người xung quanh khiến tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng.
Tác giả: Bùi Thị Hồng

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa qua hôn nhân của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở Hòa Bình và Đắk Lắk) (21/06/2016)

Tác giả bài viết tiếp cận dưới góc độ chủ thể văn hóa là người Mường ở độ tuổi từ 18 trở lên nhằm nhận diện đúng sự biến đổi về hôn nhân và xu hướng biến đổi của nó; qua đó góp phần làm sáng rõ những giá trị văn hóa tộc người cần được bảo tồn và phát huy nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời đóng góp cho việc cụ thể hóa và thực thi có hiệu quả Luật Hôn nhân và Gia đình của Nhà nước phù hợp với tộc người Mường ở nước ta nói chung, ở Hòa Bình và Đắk Lắk nói riêng.
Tác giả: Võ Thị Mai Phương

Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016: Những điểm nổi bật (21/06/2016)

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra bốn năm một lần vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11. Trước đó, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tổ chức bầu cử sơ bộ ở các bang để lựa chọn các đại biểu tham dự đại hội toàn quốc để bầu ra ứng cử viên đại diện cho mỗi đảng. Năm 2016, bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra sôi động với nhiều bất ngờ, thu hút sự quan tâm, chú ý của chính giới và dư luận trong bối cảnh tình hình chính trị nội bộ và vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế có nhiều biến động. Bài viết khái lược nguyên tắc, quy trình bầu cử Tổng thống Mỹ và nêu bật những điểm mới trong cuộc bầu cử năm nay.
Tác giả: Bình Tâm, Tiến Nam