John Locke và quan niệm của ông về sự phân quyền nhà nước (15/08/2017)

John Locke (1632-1704) là nhà triết học cận đại người Anh theo trường phái chủ nghĩa kinh nghiệm Anh trong lĩnh vực nhận thức luận. Ông được xem là một trong những cội nguồn của tri thức của phong trào Khai sáng châu Âu và là người đã làm được nhiều hơn bất cứ triết gia nào trong việc cung cấp những cơ sở lý luận cho chế độ dân chủ tự do. Bài viết trình bày những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của John Locke; phân tích quan niệm của ông về sự phân quyền nhà nước, trong đó nhấn mạnh quyền lập pháp; đồng thời nêu lên những giá trị trong quan điểm phân quyền nhà nước của John Locke và sự vận dụng quan điểm này vào thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Thị Tươi, Cao Thị Phương Thúy

Nhà nước kiến tạo phát triển: Một số vấn đề về nội hàm khái niệm và việc xây dựng ở Việt Nam (15/08/2017)

Ở Việt Nam gần đây, chủ đề “Nhà nước kiến tạo phát triển” trở thành vấn đề mang tính thời sự, thu hút sự quan tâm của không chỉ các nhà nghiên cứu mà còn cả người dân nói chung. Bài viết tập trung làm rõ bản chất, nội hàm của khái niệm “Nhà nước kiến tạo phát triển” - một mô hình, một kiểu nhà nước mới hay chỉ là một sự thay đổi về vai trò, chức năng của nhà nước trong bối cảnh mới; mối quan hệ giữa “Nhà nước kiến tạo phát triển” với Chính phủ kiến tạo, Nhà nước pháp quyền và Quản trị nhà nước, từ đó luận giải “Nhà nước kiến tạo phát triển” có phải là mô hình phổ biến cho tất cả các quốc gia vận dụng trong quá trình phát triển? Việt Nam cần học hỏi gì từ kinh nghiệm xây dựng “Nhà nước kiến tạo phát triển” của các nước trên thế giới.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Dung

Khoảng trống giữa chính sách và thực thi chính sách bình đẳng giới (Nghiên cứu trường hợp phụ nữ tham gia quản lý công) (15/08/2017)

Mục đích của bài viết là phân tích khoảng trống giữa chính sách và thực thi chính sách về bình đẳng giới trong quản lý công. Bằng phương pháp tổng quan nghiên cứu tài liệu, bài viết nêu rõ, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực rất lớn trong việc ban hành các chính sách và văn bản hướng dẫn thực thi chính sách, nhờ đó đã tạo ra một khung pháp lý khá vững chắc đảm bảo quyền cho phụ nữ tham gia quản lý công. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại khoảng trống giữa chính sách và thực thi chính sách bình đẳng giới trong lĩnh vực này, đó là khoảng trống giữa chính sách và thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm. Sở dĩ như vậy là vì trong quá trình thực thi, chính sách vẫn còn chịu ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Tác giả: Đặng Thị Ánh Tuyết, Phan Thuận, Lê Thị Nga

Vài nét về tình hình nghiên cứu về trẻ em lang thang ở Việt Nam hiện nay (15/08/2017)

Bài viết tổng quan các công trình nghiên cứu, bài viết tạp chí, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ liên quan đến trẻ em lang thang tại ba thư viện lớn: Thư viện Khoa học xã hội, Thư viện Quốc gia, Thư viện Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia trong khoảng thời gian từ năm 2000 trở lại đây theo ba nội dung chính: khái niệm, cách tiếp cận; thực trạng, nguyên nhân, hậu quả; kinh nghiệm và các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng trẻ em lang thang ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Bùi Thị Hồng

Một số kết quả nghiên cứu chính từ Hội thảo khoa học quốc tế: Tư tưởng của K. Marx về công bằng phân phối và ý nghĩa hiện thời của nó (15/08/2017)

Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng của K. Marx về công bằng phân phối và ý nghĩa hiện thời của nó” do Viện Triết học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) phối hợp với Viện Friedric Ebert Stiftung (Văn phòng Việt Nam) và Viện Rosa Luxemburg Stiftung (Văn phòng Đông Á) tổ chức ngày 17-18/5/2017 tại Thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhằm khẳng định giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn về tư tưởng công bằng phân phối của K. Marx; kiến giải những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn thực hiện công bằng phân phối ở các nước trên thế giới và Việt Nam; đồng thời tìm ra giải pháp tích cực phù hợp với tình hình Việt Nam. Bài viết khái quát những kết quả nghiên cứu chính, những nội dung cơ bản của Hội thảo.
Tác giả: Lê Hường, Hoàng Minh Quân

Trần Văn Giàu - Cây đại thụ trong giới trí thức Việt Nam thời hiện đại (15/08/2017)

Giáo sư Trần Văn Giàu (1911-2010) - một tấm gương đức độ, tài năng, cùng những cống hiến và cuộc đời thăng trầm của mình, đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào cả nước nói chung và đồng bào Nam bộ nói riêng. Bài viết khái quát về đặc điểm, phẩm chất, năng lực và những lĩnh vực nghiên cứu chính, những cống hiến của Giáo sư Trần Văn Giàu, đồng thời chỉ ra những nhân tố khách quan, chủ quan có ảnh hưởng đến phẩm chất, khí phách, tài năng của ông - một trong những sử gia vĩ đại nhất của nền sử học Việt Nam hiện đại.
Tác giả: Hồ Bá Thâm