Một số vấn đề nổi bật trong chiến lược hướng ngoại của Trung Quốc năm 2017 (25/05/2019)

Năm 2017, trong bối cảnh bất ổn kinh tế trong nước và sự phòng vệ của các nền kinh tế phát triển trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, Chính phủ và các doanh nghiệp Trung Quốc đã có những điều chỉnh căn bản. Chính phủ Trung Quốc vẫn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI - Outbound Direct Investment) và có những định hướng cụ thể hơn. Các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào những ngành, những khu vực địa lý nhất định, nhất quán với chiến lược hướng ngoại của Chính phủ.
Tác giả: Phí Vĩnh Tường

Quan hệ Thái Lan - Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha (25/05/2019)

Thái Lan và Trung Quốc được coi là điển hình thành công của mối quan hệ giữa hai quốc gia có sự khác biệt về hệ thống chính trị. Kể từ khi Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha lên nắm quyền vào tháng 5/2014, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực, không chỉ trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng và kinh tế mà cả trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tạo ra nền tảng vững chắc, sâu sắc hơn cho mối quan hệ song phương trong thời gian tiếp theo.
Tác giả: Ngô Tuấn Thắng

Hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo ở Việt Nam hiện nay (25/05/2019)

Trên cơ sở tổng quan về tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo, bài viết phân tích sự cần thiết của việc hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo; đồng thời, xác định những vấn đề cần chú ý về quan điểm, mục tiêu trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Trần Văn Biên

Bàn về triết học duy lý của Benedictus de Spinoza (25/05/2019)

Benedictus de Spinoza (1632-1677) là nhà khoa học, nhà triết học duy lý người Hà Lan nổi tiếng thế kỷ XVII, là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời triết học Khai sáng thế kỷ XVIII. Các thành tựu khoa học và triết học của ông có ảnh hưởng mạnh mẽ, rộng rãi và lâu dài đến nền khoa học, nền triết học cận đại và cả ngày nay. Khi nhắc đến chủ nghĩa duy lý thời kỳ cận đại phương Tây, người ta thường nghĩ tới Spinoza. Bài viết góp phần làm rõ một số nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học duy lý của ông, từ đó bước đầu đánh giá những giá trị khoa học cũng như những hạn chế nhất định của lý luận đó đối với triết học phương Tây cận - hiện đại.
Tác giả: Lê Hữu Lợi

Tiểu thuyết tiên phong Trung Quốc và quá trình chuyển hướng sáng tác của các tiểu thuyết gia (25/05/2019)

Bắt đầu từ thập niên 1980, tiểu thuyết tiên phong Trung Quốc trải qua hai cao trào và hai giai đoạn phát triển chủ yếu, sau đó đi vào thoái trào nhưng lại được phục hưng từ những năm 1990 đến nay. Trong giai đoạn phục hưng, một số tiểu thuyết gia tiên phong (nổi bật là Dư Hoa, Tô Đồng, Mạc Ngôn, Lâm Bạch và một số nhà văn “thời đại tân sinh”, “hậu 70”) đã có sự chuyển hướng trong sáng tác: quay về tự sự truyền thống, khai thác sáng tác dân gian, phản ánh đời sống hiện thực và sáng tác tự giác. Bài viết tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của tiểu thuyết tiên phong Trung Quốc và sự chuyển hướng sáng tác của các tiểu thuyết gia theo trào lưu này.
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới ý thức bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp Việt Nam (25/05/2019)

Bài viết đánh giá tác động của bốn yếu tố quan trọng trong quản lý ảnh hưởng tới ý thức bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, bao gồm: sự cam kết của người lãnh đạo, trao quyền cho người lao động, chính sách thưởng phạt và hệ thống thông tin phản hồi. Trong đó, sự cam kết của các nhà lãnh đạo trong công tác bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng, các yếu tố còn lại có ảnh hưởng tích cực.
Tác giả: Trương Minh Đức

Vai trò của truyền thông đại chúng trong phát triển văn hóa, giáo dục ở Việt Nam hiện nay (25/05/2019)

Truyền thông đại chúng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, tác động và chi phối đến mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội hiện nay. Với quyền năng của mình, truyền thông đại chúng đã thực hiện nhiều chức năng như giáo dục, định hướng giá trị, cổ động, tuyên truyền… nhằm tác động đến nhận thức của các nhóm công chúng, nhờ đó thay đổi và định hướng hành vi của họ. Bài viết tổng hợp một số quan điểm của các nhà nghiên cứu những năm gần đây về vai trò của truyền thông đại chúng trong phát triển văn hóa, giáo dục ở Việt Nam.
Tác giả: Bùi Thị Hồng