Thị trường vận tải biển container thế giới và chiến lược phát triển đội tàu vận tải biển container của Việt Nam (26/05/2022)

Vận tải biển là một trong những ngành dịch vụ quan trọng của chuỗi cung ứng vận chuyển toàn cầu, có tác động lớn đến khả năng cạnh tranh của các quốc gia định hướng xuất khẩu như Việt Nam. Hiện nay, ngành vận tải biển thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng mới dưới tác động của đại dịch Covid-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng vận tải biển toàn cầu. Việt Nam là một quốc gia biển, có nhiều tiềm năng phát triển các ngành kinh tế biển, việc phát triển đội tàu vận tải biển container của Việt Nam được xem là một trong những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo vị thế của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tác giả: Lê Quang Trung, Vũ Hùng Cường

Hành vi ứng xử đối với tin giả về dịch Covid-19 trên mạng xã hội: khái quát từ các nghiên cứu (26/05/2022)

Dựa trên các nghiên cứu trong và ngoài nước, bài viết tổng hợp những hành vi ứng xử đối với tin giả về dịch Covid-19 trên mạng xã hội và rút ra một số kết quả: công chúng có xu hướng “bình thường hóa” trước tin giả, nhưng đa số người dùng tích cực kiểm chứng, tương tác với tin giả và có những động thái nhằm kiểm soát tin giả về dịch Covid-19. Từ đó, bài viết đề xuất khuyến nghị đối với người dùng, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội và các cơ quan chức năng nhằm nâng cao môi trường mạng an toàn, tích cực, góp phần ngăn chặn “đại dịch thông tin” hiện nay.
Tác giả: Phạm Hương Trà, Đặng Vân Trang

Bảo vệ quyền nhân thân tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng trong môi trường số ở Việt Nam (26/05/2022)

Trong thời đại ngày nay, công nghệ thông tin được ứng dụng phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra cho đến nay, phần lớn hoạt động trực tiếp của con người được thay thế bằng các hoạt động trên mạng - không gian ảo. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bên cạnh những ưu việt mà công nghệ số đem lại vẫn còn có mặt tiêu cực cần giải quyết như việc vi phạm bản quyền tác giả trên môi trường số ngày càng tinh vi, phức tạp, khó phát hiện hơn... Bài viết phân tích quy định pháp luật Việt Nam và thực tiễn bảo vệ quyền nhân thân tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng trong môi trường số.
Tác giả: Trần Nguyên Cường

Tác động của xung đột Nga - Ukraine đến châu Phi (26/05/2022)

Ngày 24/02/2022, Nga mở cuộc tấn công vào Ukraine. Sự kiện này đã phủ một bóng đen dài khắp châu Âu sang Bắc Mỹ và lan rộng ra phần còn lại của thế giới, trong đó có châu Phi. Cả Nga và Ukraine đều đã và đang là đối tác kinh tế, chính trị quan trọng của nhiều nước châu Phi, do đó xung đột Nga - Ukraine đều có những tác động trực tiếp hay gián tiếp đến châu Phi. Bài viết đi sâu phân tích những tác động của xung đột Nga - Ukraine đến chính trị, kinh tế và một số khía cạnh liên quan đối với các nước châu Phi trong ngắn hạn và dài hạn.
Tác giả: Võ Minh Tập

Nghiên cứu về danh dự gia đình ở Việt Nam: Vấn đề khái niệm và các hướng tiếp cận (26/05/2022)

“Danh dự gia đình” là một khái niệm trừu tượng, hiếm khi được phân tích kỹ lưỡng trong các nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam. Khái niệm này lý giải nhiều hiện tượng đang diễn ra trong cuộc sống, liên quan tới hành vi, thế ứng xử của người trong cuộc đối với các tình huống nhạy cảm của đời sống hôn nhân gia đình. Trên cơ sở tổng hợp, xem xét một số khía cạnh về mặt định nghĩa và cách tiếp cận vận dụng khái niệm “danh dự gia đình”, bài viết làm rõ những khả năng đa dạng trong việc vận dụng khái niệm này gắn với những thực tiễn văn hóa xã hội phức tạp cùng những cảnh huống nghiên cứu cụ thể, đồng thời đặt ra yêu cầu về sự thận trọng trong cách hiểu và thao tác với khái niệm đặc biệt này.
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật đảng trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay (26/05/2022)

Trong lãnh đạo, điều hành Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng cầm quyền. Theo Hồ Chí Minh, đây là một trong những cách thức hiệu quả để kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm ngăn ngừa sự tha hóa quyền lực trong bộ máy nhà nước. Bài viết tập trung làm rõ một số quan điểm cũng như sự chỉ đạo trong thực tiễn của Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật đảng trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Những quan điểm này của Người vẫn còn nguyên giá trị thời sự, định hướng cho việc kiểm soát quyền lực nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam trong tình hình mới
Tác giả: Trịnh Quốc Việt

Quá trình biên soạn từ điển thuật ngữ đối chiếu tiếng nước ngoài - tiếng Việt và tiếng Việt - tiếng nước ngoài ở Việt Nam thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI (26/05/2022)

Từ điển thuật ngữ đối chiếu tiếng nước ngoài - tiếng Việt và tiếng Việt - tiếng nước ngoài là loại từ điển rất phổ biến và chiếm số lượng lớn nhất trong số các loại hình từ điển hiện có ở Việt Nam. Loại từ điển này có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tra cứu, học tập, nghiên cứu, trao đổi về ngoại ngữ chuyên ngành, đặc biệt cung cấp, mở rộng các tri thức khoa học đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trên cơ sở khối tư liệu thu thập được, bài viết tổng quan tình hình biên soạn loại từ điển này ở Việt Nam hơn một thế kỷ qua theo từng giai đoạn lịch sử, qua đó cho thấy sự phát triển của loại hình từ điển này, từ đó bài viết rút ra một số đặc điểm của loại hình từ điển này trên một số phương diện cơ bản.
Tác giả: Quách Thị Gấm