Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện Thông tin Khoa học xã hội và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba (02/08/2010)

Bài viết là nội dung diễn văn trình bày tại Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện Thông tin Khoa học xã hội và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ngày 19/6/2010, điểm lại những thành tích mà Viện đã đạt được trong những năm qua với công sức lao động, sáng tạo của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ: 1- Thông tin cho các cấp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo, các doanh nghiệp… về những vấn đề cơ bản và xu hướng phát triển của khoa học xã hội. 2- Bảo tồn, khai thác và phát huy di sản truyền thống Thư viện Khoa học xã hội. 3- Xây dựng và phát triển thư viện là Thư viện Quốc gia về Khoa học xã hội. 4- Chủ trì, điều phối và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thông tin và thư viện trong toàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (1931-2010) (02/08/2010)

Bài viết ghi lại những cảm nghĩ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (1931-2010) - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI và VII), Phó Viện trưởng Viện Triết học, Phó Viện trưởng Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 1995-2000 và 2001-2005, là tác giả, đồng tác giả, tổng chủ biên, chủ biên, đồng chủ biên nhiều công trình khoa học, trong đó có nhiều cuốn sách nghiên cứu về Hồ Chí Minh.
Tác giả: Lại Văn Toàn

Vài suy nghĩ về Luật Người cao tuổi và việc phát huy vai trò của người cao tuổi, đặc biệt là những chuyên gia, trí thức cao tuổi (02/08/2010)

Bài viết gồm ba phần nội dung chính: 1- Hiện tượng già hóa dân số ở nước ta và chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với người cao tuổi. 2- Về việc phát huy vai trò của người cao tuổi, đặc biệt là các trí thức, chuyên gia cao tuổi. 3- Trách nhiệm Nhà nước và vai trò của gia đình trong việc phát huy vai trò của người cao tuổi.
Tác giả: Lê Thi

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với báo chí - một số bất cập cần giải quyết (02/08/2010)

Tìm hiểu những bất cập còn tồn tại trong thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với báo chí, đề cập đến các nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, tác giả bài viết nêu ra ba giải pháp cơ bản. Một là tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về báo chí. Hai là cải cách bộ máy quản lý hành chính nhà nước, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước về báo chí. Ba là tổ chức tốt việc thực hiện pháp luật về báo chí, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm.
Tác giả: Chử Kim Hoa

Hội thảo quốc tế: Khu vực kinh tế phi chính thức và việc làm phi chính thức (02/08/2010)

Bài viết tổng thuật nội dung Hội thảo quốc tế về Khu vực kinh tế phi chính thức và việc làm phi chính thức được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 6-7/5/2010. Hội thảo do Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), Viện nghiên cứu Phát triển (IRD) cùng Tổng cục Thống kê (GSO), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) và các tổ chức quốc tế: Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Viện nghiên cứu - Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Ngân hàng thế giới (WB) phối hợp tổ chức. Hội thảo nhằm thảo luận về các khái niệm và phương pháp thống kê đo lường khu vực kinh tế và việc làm phi chính thức, phân tích các tác động kinh tế của việc tồn tại và phát triển khu vực kinh tế phi chính thức, nghiên cứu các biện pháp hiện hành cũng như các giải pháp cần áp dụng trong tương lai để phát triển khu vực này.
Tác giả: An Duy Linh t.th.

Về một số kinh nghiệm cải cách hành chính tại Nhật Bản (02/08/2010)

Qua tìm hiểu thực tiễn tiến hành cải cách hành chính ở Nhật Bản trong hơn nửa thế kỷ qua, tác giả bài viết trình bày một số bài học kinh nghiệm đáng lưu ý, trong đó có việc cụ thể hóa, hiệu chỉnh kịp thời từng nhiệm vụ, bước đi, giải pháp cho mỗi giai đoạn cải cách hành chính để đảm bảo tính khả thi; tiến trình cải cách xuất phát từ thể chế và phải được đảm bảo bằng hệ thống thể chế; phân cấp mạnh là nguyên tắc xuyên suốt định hướng cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố trung tâm trong mọi nỗ lực cải cách hành chính, v.v…
Tác giả: Nguyễn Minh Mẫn

Một số bưu ảnh Hà Nội đầu thế kỷ XX tại Thư viện Khoa học xã hội (02/08/2010)

Tác giả bài viết cung cấp một số thông tin về lịch sử bưu thiếp và bưu ảnh, về người sản xuất bưu ảnh lớn nhất Việt Nam và những bưu ảnh về Hà Nội đầu thế kỷ XX hiện đang lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội: bưu ảnh về kiến trúc đình, chùa, đền và các công trình cổ của Hà Nội; bưu ảnh về các công trình do Pháp xây dựng sau khi chiếm Hà Nội; bưu ảnh về các trại lính bộ binh, pháo binh, công binh, của quân đội Pháp và lính khố xanh tại khu nhượng địa và trong thành cổ; bưu ảnh các vườn hoa và tượng đài; bưu ảnh sông hồ; bưu ảnh đường phố Hà Nội; bưu ảnh về các nghề nghiệp của người Việt; chân dung người Hà Nội; bưu ảnh về các sinh hoạt văn hóa cộng đồng và các sự kiện.
Tác giả: Ngô Thế Long

Khủng hoảng nhân tài toàn cầu (02/08/2010)

Bài viết đề cập đến cuộc khủng hoảng nhân tài toàn cầu với sự chi phối của ba lực lượng kinh tế - xã hội: 1- tình trạng suy giảm về nhân khẩu học ở nhiều quốc gia công nghiệp hóa; 2- sự cách biệt về kỹ năng do sinh viên và người lao động không nhận được nền tảng giáo dục và đào tạo cần thiết cho ngành nghề kỹ thuật cao; và 3- định kiến văn hóa đối với việc thực hiện sự chuẩn bị giáo dục khắt khe nhưng cần thiết cho ngành nghề mang tính khoa học và kỹ thuật.
Tác giả: Edward Gordon; Thanh Hải d.