Quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - thực tế, không gián đoạn, hòa bình và minh bạch (22/07/2014)

Quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa luôn diễn ra một cách thực tế, không gián đoạn, hòa bình và minh bạch suốt từ thế kỷ XVII đến nay, bằng nhiều phương thức hữu hiệu cả về chính trị, pháp lý, quân sự, kinh tế và văn hóa… Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn nghiên cứu của Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sĩ Quý - Tổng biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội - góp phần bổ sung những cứ liệu và chứng cứ lịch sử có hệ thống, không thể chối cãi vào kho bằng chứng khổng lồ chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Mấy vấn đề về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay (22/07/2014)

Nội dung bài viết chú trọng phân tích một số bất cập trong quá trình lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thực tế nhiều vấn đề cốt tử của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chưa có giải pháp hữu hiệu để tăng cường sự phát triển; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một hệ thống lý luận với ba hệ vấn đề: 1- thế nào là nhà nước pháp quyền, 2- vấn đề pháp quyền xã hội chủ nghĩa, và 3- nhà nước của dân, do dân và vì dân để xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Tác giả: Vũ Trọng Dung

Vấn đề xung đột xã hội - tham chiếu một số lý thuyết và mô hình nghiên cứu từ hướng tiếp cận xã hội học (22/07/2014)

Trong khuôn khổ bài viết, tác giả đặt ra mục tiêu so sánh tham chiếu lý thuyết xung đột xã hội với một số lý thuyết xã hội học khác trong phân tích giải thích vấn đề xung đột xã hội gắn với một số mô hình xung đột xã hội trong thực tiễn; đồng thời, trên cơ sở phân tích, đưa ra một số kết luận, nhận định liên quan đến lý thuyết xung đột xã hội theo hướng tiếp cận xã hội học.
Tác giả: Đỗ Văn Quân

Tác động của sự biến đổi thang giá trị xã hội đến phát triển nhân cách người quân nhân trong quân đội hiện nay (22/07/2014)

Phát triển nhân cách người quân nhân là một quá trình xã hội, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công tác giáo dục, bồi dưỡng; tự giáo dục, tự rèn luyện trong hoạt động thực tiễn; ảnh hưởng từ môi trường, v.v… Trong đó sự biến đổi thang giá trị xã hội đang diễn ra rất mạnh mẽ, tác động cả tích cực và tiêu cực đến quá trình phát triển nhân cách người quân nhân. Bài viết phân tích đặc điểm tình hình và sự biến đổi thang giá trị xã hội cũng như ảnh hưởng của nó tới nhiệm vụ của quân đội; trên cơ sở đó đưa ra một số yêu cầu cơ bản nhằm giữ vững định hướng phát triển nhân cách người quân nhân trong quân đội hiện nay.
Tác giả: Vũ Quốc Nam

Xu hướng ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học đến việc tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng (22/07/2014)

Bài viết tập trung nhận diện, phân tích và phản ánh những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận báo chí của công chúng Việt Nam hiện nay, cũng như sự dịch chuyển của các xu hướng tác động đó trong tương lai, với các câu hỏi chủ chốt: Công chúng Việt Nam có phải là một khối đồng nhất hay có sự phân loại? Các yếu tố nhân khẩu học nào tác động đến việc tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng? Yếu tố nào tác động nhiều nhất? Có sự khác biệt giữa các nhóm công chúng của bốn loại hình báo chí cơ bản không?
Tác giả: Lê Thu Hà

Về bộ sưu tập đĩa hát hiện đang lưu giữ tại Thư viện Khoa học xã hội và một số đề xuất trong việc bảo quản, khai thác (22/07/2014)

Thư viện Khoa học xã hội hiện đang lưu giữ bộ sưu tập đĩa hát có nội dung đa dạng không chỉ về âm nhạc, mà còn nhiều chủ đề khác như tôn giáo, chính trị, ngôn ngữ, nghệ thuật… Số lượng đĩa tuy không nhiều nhưng bộ sưu tập cũng góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu tại Thư viện. Trên cơ sở khảo sát thực tế và nghiên cứu nội dung bộ sưu tập đĩa hát này, các tác giả bài viết giới thiệu đến người dùng tin những nét độc đáo, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bảo quản, khai thác và phát huy giá trị bộ sưu tập trong điều kiện hiện nay ở Thư viện Khoa học xã hội.
Tác giả: Nguyễn Lê Phương Hoài, Trần Thị Kiều Nga

Sau sụp đổ: Nga tìm kiếm hệ tư tưởng mới (22/07/2014)

Vào thế kỷ XIX, chủ nghĩa chống phương Tây chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực văn hóa. Dưới thời chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa đó là một phần của cuộc chiến tranh tư tưởng sống còn đối với chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc phương Tây, những thứ đại diện cho tất cả những gì mà chủ nghĩa Marx-Lenin căm ghét. Nhưng ngày nay, có vẻ như nó là sản phẩm của một trạng thái có phần hôn mê trí tuệ xét từ phía Tổng thống Putin và thế hệ của ông - những người đang bị mắc kẹt giữa hai lý lẽ biện minh cho nhà nước mà họ đang quản lý. Một bên là cái mà họ xem xét một cách cảm tính như là một xã hội có trật tự và quyền lực mang tính toàn cầu của chủ nghĩa cộng sản ở thời kỳ vàng son, nay đã bị tiêu vong. Bên kia là phiên bản cập nhật các tư tưởng cũ của Nhà thờ Chính giáo Nga, của nền chuyên chế và chủ nghĩa dân tộc Nga, là cái đang vật lộn để thành hình. Hiện tại, chủ nghĩa nhà nước - tức niềm tin vào sự cần thiết của một quyền lực trung ương và một nhà nước mạnh gắn liền với chủ nghĩa chống phương Tây - gần như chính là những gì đang tồn tại.
Tác giả: Walter Laqueur; Lan Anh d.