Cơ sở lý luận về kinh tế tri thức (30/11/2007)

Kinh tế tri thức được biết đến ở nước ta tuy muộn, nhưng được đón nhận gần như đồng thời cả ở giới nghiên cứu và giới lãnh đạo, chính thức được đề cập đến trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Tuy vậy, còn không ít vấn đề có liên quan cần được làm rõ, trong số đó có quy luật khách quan của sự ra đời và phát triển nền kinh tế tri thức. Bài viết góp phần nhận thức vấn đề quy luật khách quan này.
Tác giả: Trần Ngọc Hiên

Báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng (30/11/2007)

Qua cuộc đấu tranh chống tham nhũng, báo chí đã góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, trong thực tế, biện pháp chống tham nhũng của báo chí còn yếu, không đủ liều lượng để khống chế, dập tắt dịch bệnh tham nhũng, chưa kể đến việc báo chí bị gây nhiều khó khăn, trở ngại. Bài viết cho thấy vai trò cùng những khó khăn mà báo chí Việt Nam gặp phải trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang diễn ra hiện nay.
Tác giả: Chu Thái Thành

Hơn một thập kỷ nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (30/11/2007)

Ở phần đầu của bài viết, tác giả trình bày ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, góp phần tổng kết những thành tựu đã đạt được trong nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hơn một thập kỷ qua.
Tác giả: Vương Toàn

Thử xác định các tình huống trong quan hệ tộc người (30/11/2007)

Bài viết khái quát một số vấn đề đặt ra đối với việc nghiên cứu các quan hệ tộc người có liên quan đến sự ổn định chính trị và quá trình phát triển của mỗi quốc gia, bao gồm sự khác biệt, sự chênh lệch, bất bình đẳng, căng thẳng xã hội, xung đột, thù hằn giữa các tộc người và ly khai dân tộc; đề cập đến một số kinh nghiệm xử lý những quan hệ này.
Tác giả: Nguyễn An Ninh

Thành phần kinh tế tư bản tư nhân trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá (30/11/2007)

Cuốn sách gồm ba phần nội dung: 1) Khái niệm và lược sử phát triển của kinh tế tư nhân Việt Nam; 2) Kinh tế tư bản tư nhân trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam; 3) Những dự báo và chính sách sử dụng kinh tế tư bản tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuyền ch.b.; Tùng Khánh l.th.

Mười hai lời giải của Singapore đối với những thách thức của toàn cầu hoá (30/11/2007)

Bài lược thuật giúp bạn đọc tiếp cận với kinh nghiệm hội nhập của Singapore trong quá trình toàn cầu hoá hiện nay với mười hai lời giải cụ thể trước những thách thức của toàn cầu hoá: 1) Singapore phải trở thành một "thành phố toàn cầu"; 2) phải hội nhập vào hệ thống toàn cầu; 3) phải nghiên cứu triển khai những biện pháp bảo vệ các giá trị gia đình và giá trị dân tộc; 4) phải nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống kinh tế - xã hội; 5) phải thay đổi thái độ của con người với thế giới hiện thực; 6) bảo đảm sự vươn lên ngang hàng trình độ các tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực; 7) tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc; 8) củng cố các mối quan hệ khu vực với mạng kinh doanh, mạng khu vực, mạng nhân tài, mạng tri thức và thông tin; 9) lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực; 10) đấu tranh chống tham nhũng; 11) lựa chọn hệ thống chính trị đúng đắn và bảo đảm ổn định chính trị; 12) củng cố tính thống nhất dân tộc và duy trì sự hoà hợp chủng tộc và tôn giáo.
Tác giả: Mark Hong; Hồng Diên l.th.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ở đầu thế kỷ XXI (30/11/2007)

Về tình hình phát triển kinh tế của Trung Quốc, tác giả phân tích những bước ngoặt chủ yếu, những đặc điểm chính của giai đoạn đầu thế kỷ XXI; trình bày các nhiệm vụ chiến lược cũng như một số vấn đề chủ yếu và biện pháp giải quyết bước thứ ba trong chiến lược ba bước phát triển kinh tế của Đặng Tiểu Bình, hướng tới mục tiêu hiện đại hoá Trung Quốc nửa đầu thế kỷ XXI.
Tác giả: Liu Guoguang: Lê Ngọc Hiền l.th.

Tin học hoá thư viện: vấn đề và triển vọng. Khía cạnh tâm lý - xã hội (30/11/2007)

Phân tích khía cạnh tâm lý - xã hội trong tiến trình tin học hoá thư viện, tác giả bài viết khẳng định nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của người cán bộ thư viện không hề thay đổi trong điều kiện hiện nay, mà chỉ là mang một sắc thái mới.
Tác giả: Kozhevnikova E.S.; Hà An d.