Luật Biển Việt Nam (14/08/2012)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn Luật Biển Việt Nam. Luật gồm 55 điều, 7 chương, quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo... Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.
Tác giả:

An sinh xã hội và nghèo đói đối với sự phát triển, phát triển bền vững của các tộc người thiểu số (trường hợp người Khmer Nam bộ) (14/08/2012)

Trình bày về mối liên hệ tương tác giữa những đặc điểm lịch sử xã hội và đói nghèo đối với phát triển và phát triển bền vững của tộc người Khmer Nam bộ, bài viết rút ra một số nhận định: để có thể phát triển và phát triển bền vững đòi hỏi phải hội nhập. Muốn hội nhập phải nâng cao dân trí, giải quyết một cách căn bản tình trạng nghèo đói. Những di sản và hạn chế của lịch sử phát triển của một tộc người cần phải được nhận thức một cách khoa học để tìm ra các giải pháp khắc phục.
Tác giả: Ngô Văn Lệ

Cơ cấu thương mại Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2005-2011 (14/08/2012)

Quan hệ kinh tế thương mại Việt - Trung ngày càng có những khởi sắc, việc tăng cường các quan hệ kinh tế với Trung Quốc đã đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, những con số khích lệ trong thương mại chưa hẳn đã là những dấu hiệu khả quan cho một mối quan hệ bền vững cùng có lợi nếu như nhìn từ khía cạnh cơ cấu thương mại. Bài viết phân tích những đặc điểm chính của cơ cấu thương mại Việt - Trung. Nguyên nhân của những bất cập này bắt nguồn từ chính sự khác biệt về trình độ phát triển của nền kinh tế và là điều đáng quan ngại đối với Việt Nam.
Tác giả: Phạm Sỹ Thành, Nguyễn Thị Thu Quỳnh

Một số vấn đề về lễ hội ở Việt Nam những năm gần đây (14/08/2012)

Bài viết gồm hai phần nội dung: 1- Về lễ hội và vai trò của lễ hội trong đời sống tinh thần người Việt. 2- Thực trạng lễ hội ở Việt Nam những năm gần đây với sự bùng phát của lễ hội, những mặt trái của các lễ hội và một số vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý.
Tác giả: Nguyễn Hoài Sanh

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục (14/08/2012)

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã và đang thực hiện những đổi mới trong giáo dục, nổi bật là đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở bậc phổ thông, thiết kế và thực hiện chương trình tín chỉ bậc đại học. Đóng vai trò then chốt trong quá trình này là đổi mới công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên phổ thông. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình cải cách này, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông là vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm. Tác giả bài viết đề cập đến một số vấn đề nâng cao chất lượng ở hai đối tượng cơ bản nhất của ngành giáo dục phổ thông là cán bộ quản lý và giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông.
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn

Vai trò của đạo đức và vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên ở nước ta hiện nay (14/08/2012)

Bài viết mong muốn góp thêm một tiếng nói về vai trò của đạo đức và vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên ở Việt Nam hiện nay. Theo tác giả bài viết, việc giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay cần tập trung vào bốn nội dung cơ bản: 1- Giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống đạo đức của dân tộc. 2- Giáo dục ý thức tự giác, cần cù, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học. 3- Giáo dục lối sống văn hóa. 4- Giáo dục tình bạn chân chính, tình yêu trong sáng.
Tác giả: Luyện Thị Hồng Hạnh