Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế (20/07/2017)

Trên cơ sở trình bày và xem xét quá trình hình thành và phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế (QHQT), bài viết đưa ra một số nhận xét như: Các lý thuyết QHQT đều ra đời từ phương Tây và phát triển cũng chủ yếu ở phương Tây, đều được xây dựng trên cơ sở khoa học, đều phát triển theo xu hướng liên ngành, đa ngành. Việc xây dựng các lý thuyết QHQT không chỉ nhằm giải thích quá khứ, hướng dẫn hành động trong hiện tại mà còn để dự báo tương lai. Hầu hết các lý thuyết QHQT ra đời trước năm 1945 đều dựa trên quan điểm duy vật và chú ý đến tính quy luật trong sự vận động QHQT. Việc phát triển lý thuyết QHQT thường đi kèm với tư duy phê phán và sự tranh luận. Việc ứng dụng lý thuyết QHQT khá phổ biến ở các nước phát triển trong khi điều này có phần hạn chế hơn ở các nước đang phát triển.
Tác giả: Hoàng Khắc Nam

Chiến lược của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và những chính sách ứng phó của quốc tế hiện nay (20/07/2017)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có tư tưởng thánh chiến và mục tiêu bành trướng là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại; là một thách thức đối với các hoạt động chống khủng bố của cộng đồng quốc tế. Bài viết góp phần làm rõ nhận định của các chuyên gia về đặc trưng, mục tiêu, chiến lược của tổ chức IS và chính sách ứng phó của Mỹ, Nga, ASEAN.
Tác giả: Trần Thị Thanh

Vai trò của giáo dục đa văn hóa trong thời đại ngày nay (20/07/2017)

Giáo dục đa văn hóa đã và đang trở thành nền giáo dục giữ vị trí chủ đạo trong thế kỷ XXI bởi tính ưu việt của nó khi mang lại sự tự do, bình đẳng và dân chủ cho người học mà không có sự phân biệt đối xử. Bài viết tập trung làm rõ khái niệm, những đặc trưng và những cách tiếp cận khác nhau về giáo dục đa văn hóa, từ đó chỉ rõ vai trò của giáo dục đa văn hóa trong thời đại ngày nay.
Tác giả: Bùi Thị Minh Phượng, Nguyễn Thi Phương

Jean Jacques Rousseuau và tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội” (20/07/2017)

Bài viết nêu sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của Jean Jacques Rousseuau; tập trung phân tích một số nội dung cơ bản trong tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội” của ông như tính cấp thiết phải xây dựng nhà nước pháp quyền; pháp luật là một bản hợp đồng được ký kết giữa dân chúng và những người cầm quyền; các hình thức nhà nước luôn cần được thay đổi để phù hợp với nhu cầu lịch sử. Trên cơ sở đó, bài viết gợi mở để Việt Nam tham khảo, vận dụng phù hợp quan điểm của Jean Jacques Rousseuau trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Tác giả: Hoàng Thị Hạnh

Tiếp cận triết lý hiếu nghĩa ở Tây Nam bộ (20/07/2017)

Bài viết đề cập đến một số nét tính cách con người Tây Nam bộ, qua đó tìm hiểu sự hình thành và nội dung của triết lý hiếu nghĩa ở Tây Nam bộ trên phương diện các quan niệm tiêu biểu của nó. Cụ thể, hiếu nghĩa thể hiện ở nhận thức về tình cảm tự nhiên của con người; về việc phụng dưỡng, chăm sóc ông bà cha mẹ; về tu dưỡng đạo đức, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội; về việc coi trọng chăm sóc giáo dục thế hệ mai sau; về bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa gia đình, làng xã và đất nước. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu ý nghĩa của triết lý hiếu nghĩa trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở Tây Nam bộ.
Tác giả: Lê Văn Tùng, Nguyễn Việt Tiến

Một vài nét về văn học thời Mạc (20/07/2017)

Nói đến văn học thời Mạc là nói đến những tác gia có những sáng tác vào giai đoạn từ năm 1527 đến năm 1592 trải dài trên khắp các vùng miền. Những năm gần đây, cùng với hướng nhận thức lại nhà Mạc của giới sử học, giới nghiên cứu văn học đã có những cách tiếp cận mới, xem xét các giá trị của văn học thời Mạc trong tiến trình phát triển của văn học dân tộc. Bài viết giới thiệu một số nét chung nhất về bối cảnh xã hội, diện mạo và các đặc điểm của văn học thời Mạc thể hiện ở nội dung sáng tác, thể loại sáng tác và các tác gia nổi tiếng.
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

Phương pháp bảo quản và phục chế các bản chép tay tại Thư viện Quốc hội Mỹ và Thư viện Nghị viện Nhật Bản - Hàm ý cho Việt Nam (20/07/2017)

Các bản chép tay cổ hiện được xem là những tài liệu quý hiếm, là di sản ký ức lịch sử của nhân loại. Vì vậy, việc bảo quản và phục chế có vai trò quan trọng trong quá trình bảo tồn các di sản nói trên. Bài viết bàn luận về công tác bảo quản và phục chế tài liệu chép tay ở Thư viện Quốc hội Mỹ và Thư viện Nghị viện Nhật Bản - hai trong số những thư viện lớn của thế giới có công tác bảo quản tài liệu nói chung và các tài liệu chép tay nói riêng hết sức hiệu quả. Qua đó, đưa ra một số hàm ý cho Việt Nam trong công tác bảo quản tài liệu tại các thư viện.
Tác giả: Trần Thị Kiều Nga