Chính sách Nam Á của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi (2014-2019): tiếp cận từ góc độ an ninh (28/07/2022)

Từ đầu thế kỷ XXI, sự trỗi dậy của Trung Quốc, đặc biệt là sự can dự của nước này vào khu vực Nam Á đã khiến Ấn Độ lo lắng. Sau khi lên nắm quyền (năm 2014), Thủ tướng Narendra Modi đã xây dựng một chính sách Nam Á mới gắn với chính sách “Láng giềng trước tiên”. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, chính quyền Modi đã triển khai chính sách Nam Á mới trong bối cảnh một cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc dần lộ rõ ở khu vực này. Bài viết phân tích chính sách Nam Á mới của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi trong bối cảnh Trung Quốc can dự ngày càng sâu vào khu vực Nam Á, đồng thời làm rõ quá trình triển khai chính sách Nam Á của chính quyền Modi trong nhiệm kỳ đầu tiên, chủ yếu từ góc độ an ninh truyền thống.
Tác giả: Trần Nam Tiến

Đo lường phát triển kinh tế bền vững: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam (28/07/2022)

Bài viết tìm hiểu về kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng các chỉ số đo lường liên quan tới phát triển kinh tế bền vững của các tổ chức quốc tế dựa trên ba hướng tiếp cận nổi bật, đó là tiếp cận theo mô hình tăng trưởng kinh tế xanh (OECD), tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) (WB), và phúc lợi cho con người (BCG). Nhìn chung, các bộ chỉ số này đều gắn yếu tố kinh tế với các vấn đề xã hội và môi trường, song mỗi trường hợp lại có cách tiếp cận riêng dựa trên mục đích cuối cùng của phát triển kinh tế bền vững mà tổ chức đó hướng đến. Những kết quả này giúp rút ra những điểm chung mang tính nền tảng trong xây dựng khung khổ đo lường và lựa chọn các chỉ số đo lường phát triển kinh tế bền vững, từ đó có thể đưa ra một số bài học kinh nghiệm và gợi ý trong xây dựng bộ chỉ số phát triển kinh tế bền vững cho Việt Nam nhằm đảm bảo tính khoa học và phù hợp với bối cảnh thực tiễn.
Tác giả: Lê Văn Hùng, Vũ Ngọc Quyên

Hợp tác công tư trong giáo dục ở Việt Nam hiện nay (28/07/2022)

Hợp tác công tư trong giáo dục là một xu thế tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa, đặc biệt trong bối cảnh hướng đến kinh tế tri thức như ở Việt Nam. Phương thức hợp tác này tuy góp phần cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, giúp nâng cao vị thế của các cơ sở đào tạo ở Việt Nam, nhưng lại chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân chính được cho là bởi các cơ sở pháp lý đối với lĩnh vực giáo dục vẫn còn những hạn chế do chưa có những chính sách mang tính vi mô. Bên cạnh đó, việc thiếu định hướng về một chiến lược đào tạo lâu dài và tính nhất quán trong hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đang là những vấn đề then chốt khiến hoạt động hợp tác công tư chưa thành công như kỳ vọng.
Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy

Hiện tượng tự tử ở học sinh Việt Nam hiện nay (28/07/2022)

Trong thời gian gần đây, hiện tượng tự tử ở học sinh diễn ra khá nhiều, trở thành vấn đề đáng báo động trên toàn cầu. Ở Việt Nam, dù chưa có những thống kê đầy đủ và chi tiết về tình hình tự tử nói chung và tự tử ở học sinh nói riêng, song trên thực tế đây lại là vấn đề gây nhức nhối trong dư luận thời gian qua. Việc tự tử xảy ra ở học sinh có chiều hướng gia tăng, gây ra những căng thẳng, lo lắng cho gia đình, nhà trường và xã hội. Dựa vào các nguồn tài liệu thứ cấp, chủ yếu là các bài viết trên các trang báo mạng chính thống, bài viết bàn về thực trạng tự tử ở học sinh Việt Nam trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, đồng thời chỉ ra các nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và những giải pháp phù hợp để giảm thiểu vấn nạn này.
Tác giả: Bùi Thị Hồng

Vai trò của Thiên Hậu trong đời sống tâm linh của cộng đồng người Hoa tại tỉnh Đồng Nai (28/07/2022)

Tín ngưỡng Thiên Hậu từ lâu đã trở thành một nét đặc sắc trong đời sống tâm linh của cộng đồng người Hoa ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới. So với các vị thần khác trong hệ thống nhân thần của người Trung Quốc, Thiên Hậu là một vị thần linh thiêng, đa chức năng và có tính phổ biến. Từ chỗ là một vị thần bảo hộ cho người đi biển, dần dần, Thiên Hậu trở thành phúc thần trong đời sống tâm linh của cộng đồng người Hoa nói chung và người Hoa ở tỉnh Đồng Nai (Việt Nam) nói riêng. Trên cơ sở các thông tin thu thập được từ quá trình khảo cứu và điền dã, bài viết làm rõ các nội dung: quá trình du nhập của tín ngưỡng Thiên Hậu vào tỉnh Đồng Nai; vai trò của tín ngưỡng Thiên Hậu trong đời sống tâm linh của cộng đồng người Hoa ở tỉnh Đồng Nai; từ đó rút ra những đặc điểm riêng của tín ngưỡng Thiên Hậu tại địa phương này.
Tác giả: Ngô Thị Huyền, Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa (28/07/2022)

Dưới ánh sáng Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản và Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. Lenin (tháng 7/1920), được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, với kinh nghiệm bản thân và tầm nhìn xa trông rộng, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số bạn chiến đấu người Algeria, Tunisia, Marocco,… đã sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa tại Paris, Pháp. Với tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo và khả năng dự báo vượt thời đại xu thế vận động, phát triển của cách mạng vô sản, Nguyễn Ái Quốc đã có những dự báo vô cùng quan trọng về tư tưởng liên minh giai cấp, vai trò của lý luận cách mạng, sức mạnh của báo chí về tư tưởng tập hợp, đoàn kết lực lượng nhằm chống chủ nghĩa đế quốc và khả năng, sức mạnh nội sinh của các nước thuộc địa trong Hội liên hiệp thuộc địa.
Tác giả: Nguyễn Huy Đại

Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam (28/07/2022)

Lựa chọn trường đại học luôn là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh. Bài viết trình bày kết quả khảo sát về các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông. Kết quả chỉ ra 2 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của sinh viên, học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam: (i) sự định hướng của các cá nhân có ảnh hưởng, và (ii) phương thức tuyển sinh. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp cũng như định hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh của các trường đại học tại Việt Nam.
Tác giả: Bùi Đăng Thành