Vai trò và nguồn lực của phụ nữ dân tộc Hmông đối với phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa - Từ thực tế ở tỉnh Hà Giang (25/08/2023)

Trong gia đình truyền thống người Hmông, nam giới luôn giữ vai trò quyết định mọi việc nên phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Phụ nữ Hmông chăm chỉ, chịu khó và khéo léo, không quản ngại khó khăn, họ chính là chủ sở hữu những giá trị tốt đẹp của văn hóa Hmông. Trong bối cảnh đương đại, cùng với sự phát triển của xã hội, sự giao thoa về văn hóa, phụ nữ dân tộc Hmông ngày càng nhận thức được vị thế của mình, đóng góp vào sự phát triển văn hóa và xã hội của dân tộc Hmông. Bài viết góp thêm một góc nhìn về nguồn lực của phụ nữ dân tộc Hmông từ quan sát thực tế cộng đồng này tại tỉnh Hà Giang, một địa phương có nhiều đồng bào dân tộc Hmông sinh sống lâu đời.
Tác giả: Phạm Văn Dương

Bảo tồn, phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng: Thực trạng và thách thức (25/08/2023)

Bài viết phân tích thực trạng và thách thức trong bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch tại 6 làng có nghề thủ công truyền thống ở vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, gồm: nghề rèn ở xóm Pắc Rằng; nghề làm hương ở xóm Đoàn Kết; nghề làm giấy bản ở xóm Dìa Trên thuộc xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa; nghề làm đường phên ở Tổ dân phố số 3, thuộc thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa; nghề dệt thổ cẩm Luống Nọi thuộc xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; nghề làm miến dong ở xóm Phia Đén, thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình. Trên cơ sở đó, bài viết gợi ý một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển nghề thủ công gắn với du lịch tại các làng này.
Tác giả: Nguyễn Thị Tám

Về một số vấn đề cấp bách trong phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay (25/08/2023)

Ngày nay, khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp tham gia quá trình sản xuất. Phát triển khoa học và công nghệ góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam cũng xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ. Bài viết tập trung phân tích ba vấn đề về khoa học và công nghệ có thể được coi là cấp bách hiện nay ở Việt Nam gồm: (i) Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; (ii) Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; (iii) Khai thác và sử dụng tài nguyên đất hiếm. Trên cơ sở bối cảnh quốc tế có liên quan, bài viết rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ.
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Hiếu

Giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay (25/08/2023)

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là sứ mệnh thiêng liêng, là hai nhiệm vụ chiến lược cơ bản, có mối quan hệ mật thiết, biện chứng với nhau, xuyên suốt lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, biểu hiện ở mối quan hệ cốt lõi giữa nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là vấn đề mang tính quy luật đối với sự tồn tại, phát triển đất nước, được nhận thức, thể hiện, phát huy cao độ và sâu sắc trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Bài viết phân tích sự phát triển nhận thức lý luận, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực tiễn, những vấn đề đặt ra và giải pháp đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Duy Nhiên

Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nga từ sau xung đột Nga - Ukraine (25/08/2023)

Kể từ khi sau Chiến tranh Lạnh, chính sách đối ngoại nói chung của Mỹ đối với Nga là sự kết hợp giữa các yếu tố của chủ nghĩa thực dụng có nguyên tắc, sự can dự chọn lọc và chính sách kiềm chế. Với chính quyền Biden, ông tiếp tục tái lập các chính sách từ thập kỷ trước nhằm giải quyết những thách thức lâu dài và mới nổi. Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 02/2022, việc kiềm chế Nga đã trở thành mục tiêu trọng tâm trong chính sách của Mỹ. Chính quyền Mỹ định hướng, phối hợp cùng các đồng minh, đối tác, đưa ra hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.
Tác giả: Đoàn Thị Quý, Trần Thị Thanh

Trợ giúp xã hội của các tổ chức tôn giáo dành cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và thách thức (25/08/2023)

Bài viết tập trung đánh giá thực trạng và thách thức trong sự tham gia của hai tổ chức tôn giáo là Phật giáo và Công giáo vào hoạt động trợ giúp xã hội dành cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Kết hợp giữa các phương pháp phân tích tài liệu, phân tích dữ liệu thứ cấp và phân tích nội dung website của Phật giáo và Công giáo cho thấy hiện có ba hình thức trợ giúp xã hội cơ bản của tổ chức tôn giáo dành cho người cao tuổi, bao gồm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, thành lập các cơ sở trợ giúp xã hội cho người cao tuổi tại cộng đồng. Trong số các hình thức này, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội dành cho người cao tuổi đã thể hiện một số tính chất của hoạt động công tác xã hội. Trên cơ sở nhận diện các thách thức, bài viết đề xuất một số giải pháp cho sự tham gia của các tổ chức tôn giáo vào hoạt động trợ giúp xã hội dành cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Hoàng Thu Hương

Thói quen đọc sách của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương: Những yếu tố ảnh hưởng và kiến nghị (25/08/2023)

Thói quen đọc sách có ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích học tập và sự phát triển tư duy của sinh viên. Dựa trên kết quả khảo sát sinh viên tại ba cơ sở của trường Đại học Ngoại thương, bài viết tìm hiểu thói quen đọc sách của họ và những yếu tố ảnh hưởng. Một số kết quả khảo sát ban đầu cho thấy việc chuyển từ sách truyền thống sang sách số đã ảnh hưởng đến thói quen này. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm khuyến khích sinh viên đọc sách, góp phần phát triển thói quen đọc của sinh viên.
Tác giả: Nguyễn Hoàng Ánh, Vi Thành Tuân, Lương Hiền Minh, Nguyễn Lương Hải Anh, Nguyễn Hà My, Nguyễn Thu Nguyệt