Nét đặc sắc trong cách dùng người của Hồ Chí Minh (14/10/2010)

Bài viết phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, vấn đề con người và dùng người; vận dụng tư tưởng “hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ, cất nhắc cán bộ, thương yêu cán bộ, phê bình cán bộ” của Người vào thực tế của thời kỳ đổi mới, vào sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tác giả: Đàm Đức Vượng

Dự báo xu hướng toàn cầu hóa và những tác động đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội (14/10/2010)

Toàn cầu hóa làm thay đổi tư duy và phương thức điều hành, quản lý của nhà nước đối với quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. Toàn cầu hóa thúc đẩy quá trình dân chủ và pháp quyền hóa nhà nước. Và toàn cầu hóa thực chất là việc mở rộng cơ hội để người dân của mỗi quốc gia có thể tiếp cận văn minh nhân loại, thúc đẩy sự xích lại gần nhau của các dân tộc, góp phần nâng cao dân trí và sự tự khẳng định của các dân tộc, các quốc gia và mỗi con người, góp phần vào một thế giới “thống nhất trong đa dạng”. Phân tích dự báo một số xu hướng chủ yếu của toàn cầu hóa và những tác động đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, theo tác giả, là việc làm cần thiết để từ đó xây dựng và thực thi chính sách phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội một cách phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng

Lao động tri thức trong xã hội tri thức và một vài suy nghĩ về vấn đề của Việt Nam (14/10/2010)

Mô hình và nguồn lực luôn là vấn đề lớn đối với sự phát triển của các quốc gia, các dân tộc. Trong gần ba thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã có những thay đổi lớn lao trên các mặt, đặc biệt là kinh tế, nhưng bài toán phát triển của Việt Nam cũng đang đối mặt với những thách thức lớn: chuyển từ chiến lược phát triển theo chiều rộng sang chiến lược phát triển theo chiều sâu để có thể “bắt kịp” với sự phát triển của nhóm nước phát triển. Vì vậy, việc nhận dạng đặc điểm của xã hội tri thức - xã hội mà các nước phát triển quá độ bước vào, là cần thiết để thực hiện “chiến lược bắt kịp” ở nước ta. Bài viết giới thiệu cách nhìn về xã hội tri thức của Peter F. Drucker - ông được coi là một trong hai tác giả đặt nền móng cho lý luận về xã hội tri thức, với hy vọng có thể cung cấp một dữ liệu để suy nghĩ về những vấn đề đang đặt ra cho sự phát triển của Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Lưu Minh Văn

Về thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học ở nước ta hiện nay (14/10/2010)

Bài viết gồm ba phần nội dung: 1- Mục đích và nguyên tắc của việc thực hiện dân chủ trong giáo dục hiện nay. 2- Những nội dung thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học: đối với Hiệu trưởng, đối với nhà trường, đối với giáo viên, cán bộ, công chức và đối với người học. 3- Việc thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học ở nước ta hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền Oanh

Kinh doanh vốn trong ngành báo chí truyền thông: kinh nghiệm Trung Quốc (14/10/2010)

Bài viết giới thiệu một số hình thức kinh doanh vốn đang áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp báo chí truyền thông ở Trung Quốc hiện nay; phân tích một số ý kiến thảo luận xoay quanh vấn đề này; đồng thời tìm hiểu hướng đi trong tương lai của việc kinh doanh vốn trong ngành truyền thông. Các tác giả bài viết cho rằng, điểm mấu chốt trong kinh doanh vốn ngành báo chí truyền thông là phải sớm xây dựng một quy tắc phù hợp giữa vấn đề vốn và doanh nghiệp báo chí, vừa đảm bảo quyền lợi kinh tế, vừa giữ được sự đúng đắn, công bằng trong thông tin và định hướng dư luận xã hội, thúc đẩy ngành kinh tế truyền thông phát triển một cách lành mạnh, ổn định.
Tác giả: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Anh Tuấn

Về các “nền kinh tế mới nổi” trên thế giới hiện nay (14/10/2010)

Trong vòng hơn 20 năm trở lại đây, khái niệm các “nền kinh tế mới nổi” hay các “nền kinh tế đang nổi” được nhiều tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng rộng rãi trong các tư liệu, báo cáo hội thảo của mình. Các nhà chiến lược, hoạch định chính sách, các nhà phân tích và điều hành đang cố gắng tìm hiểu để đưa ra đánh giá đúng mức về vai trò và vị trí của các quốc gia mới nổi trong sự phát triển chung toàn cầu. Nội dung bài viết trình bày một số nét chung về vai trò, vị trí và một số đóng góp của các nền kinh tế mới nổi trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả: Trương Tuấn Anh

Nhận thức lại vai trò của Internet (14/10/2010)

Tác giả bài viết phân tích, đưa ra câu trả lời giải đáp cho những nhận định sau về vai trò của Internet: 1- Internet là đại diện của cái tốt. 2- Mạng xã hội Twitter sẽ hủy diệt những kẻ độc tài. 3- Google bảo vệ quyền tự do trên Internet. 4- Internet khiến cho các chính phủ có trách nhiệm giải trình nhiều hơn. 5- Internet thúc đẩy sự tham gia hoạt động chính trị. 6- Internet đang giết chết tin tức từ nước ngoài. Và 7- Internet đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn.
Tác giả: Evgeny Morozov; Xuân Tùng d.