Tôn giáo và tăng trưởng kinh tế: Mối quan hệ giữa “biến số độc lập” và “biến số phụ thuộc” (28/08/2019)

Nếu tôn giáo là một thực thể xã hội thì các biến số có tính xã hội của nó cũng có hai loại: “biến số độc lập” và “biến số phụ thuộc”. Việc nghiên cứu mối quan hệ giữa hai biến số này có thể giúp làm rõ mối tương tác giữa tôn giáo và các yếu tố kinh tế, chính trị - xã hội. Ở góc độ lý thuyết, phương pháp tiếp cận, bài viết xem xét kinh tế tôn giáo như một biến số độc lập và phụ thuộc trong các mô hình không gian của chủ nghĩa thế tục, thị trường tôn giáo và phát triển kinh tế. Bốn vấn đề nghiên cứu cụ thể được phân tích gồm: niềm tin tôn giáo và kinh tế; thế tục hóa và kinh tế tôn giáo; thị trường tôn giáo và kinh tế tôn giáo; xung đột, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tôn giáo.
Tác giả: Đỗ Quang Hưng

Thuyết hiện sinh và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam (28/08/2019)

Thuyết hiện sinh du nhập vào Việt Nam từ những năm 50 của thế kỷ XX. Mặc dù đã có không ít nghiên cứu bàn về vấn đề này, nhưng cho đến nay nhiều vấn đề dường như vẫn chưa có kết luận cuối cùng do những nguyên nhân khách quan và cả chủ quan. Hơn 60 năm “cấy” vào Việt Nam là một khoảng thời gian đủ đầy để đi đến những kết luận khoa học về thuyết hiện sinh và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

Hợp tác bảo vệ môi trường biển ở Đông Nam Á (28/08/2019)

Ô nhiễm môi trường biển là một trong những thách thức an ninh phi truyền thống trên biển lớn nhất hiện nay. Nằm trong số những vùng biển có độ đa dạng sinh học lớn nhất thế giới, các vùng biển ở Đông Nam Á đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm gia tăng, suy giảm nghiêm trọng đa dạng sinh học. Hợp tác bảo vệ môi trường biển ở Đông Nam Á trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy vậy những thách thức lớn đang khiến môi trường biển ở khu vực ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường biển và làm rõ hiện trạng hợp tác trong việc bảo vệ môi trường biển ở Đông Nam Á, bài viết đưa ra những đánh giá về thành công cũng như hạn chế trong hợp bảo vệ môi trường biển ở khu vực.
Tác giả: Võ Xuân Vinh

Bầu cử Tổng thống Nga năm 2018: Một năm nhìn lại (28/08/2019)

Bối cảnh, diễn biến, kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018, chính sách của tân Tổng thống, ảnh hưởng của chúng đến cục diện thế giới và phản ứng của các quốc gia (trong đó có Mỹ và Trung Quốc) đã và đang nhận được sự quan tâm của giới nghiên cứu, các chuyên gia, học giả Việt Nam và nước ngoài. Bài viết tìm hiểu những vấn đề này trong năm đầu tiên ông Vladimir Putin nắm quyền Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2018-2024.
Tác giả: Ngô Thị Mai Diên

Quan niệm về dòng văn nhìn từ lịch sử nghiên cứu một số dòng họ văn học Việt Nam thời trung đại (28/08/2019)

Vào khoảng thế kỷ XVIII-XIX, xã hội Việt Nam đầy biến động nhưng lại rất hưng thịnh về văn học với sự hình thành và phát triển những dòng họ văn chương nổi tiếng. Trong các công trình nghiên cứu từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, các tộc họ văn chương này được học giới định danh là “văn phái” hoặc “dòng văn” với ý nghĩa tôn vinh. Tuy vậy, cho đến nay nội hàm của thuật ngữ “văn phái”, “dòng văn” vẫn chưa có được sự thống nhất chung trong giới nghiên cứu. Bài viết thông tin, lược khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu về vấn đề trên, hướng tới một cách hiểu, một quan niệm phù hợp về vấn đề “văn phái”, “dòng văn” trong văn học Việt Nam trung đại.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hoàng

Mấy ý kiến về khoa học xã hội với sự phát triển của đất nước (28/08/2019)

Đối với chiến lược phát triển của mỗi quốc gia, vai trò của khoa học xã hội còn quan trọng hơn cả khoa học tự nhiên và công nghệ, bởi hiệu quả của một đường lối, một chiến lược, một chính sách… thường không thể đo đếm được bằng tiền bạc hay của cải. Khoa học tự nhiên và công nghệ với đặc thù sáng tạo của nó, trong một giai đoạn lịch sử nhất định, chỉ có thể làm tăng năng suất lao động, còn khoa học xã hội, nếu đúng đắn, sẽ làm xoay chuyển toàn bộ xã hội. Không có chiến lược nào lại thiếu vắng hàm lượng tư duy khoa học xã hội, dù là chiến lược về công nghệ, kỹ thuật, quốc phòng hay về bản thân khoa học tự nhiên.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Phát triển nguồn nhân lực làm công tác biên tập tại các tạp chí khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (28/08/2019)

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho chiến lược phát triển hiệu quả và bền vững của các quốc gia cũng như mỗi lĩnh vực. Đối với các tạp chí khoa học, nguồn nhân lực làm công tác biên tập đóng vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ vào chất lượng của tạp chí. Bài viết đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực làm công tác biên tập viên tại các tạp chí khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam qua một số nội dung như công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, thu hút và đãi ngộ cán bộ; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực này trong thời gian tới.
Tác giả: Chu Thị Hương