Cam kết với tính đa dạng văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá (30/09/2008)

Với bài viết này, tác giả chứng minh sự đa dạng của các nền văn hoá trên thế giới là một sự thật hiển nhiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày nay, một số học giả và chính khách Mỹ lại đưa ra và cổ vũ cho cái gọi là “luận thuyết” về sự đồng nhất các giá trị của toàn nhân loại theo mô hình văn hoá Mỹ. Trong khi đó, nhiều quốc gia vẫn kiên trì bản sắc văn hoá dân tộc của mình, đồng thời thực hiện đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ giao lưu văn hoá quốc tế. Đối với Việt Nam, theo tác giả, một mặt chúng ta cần cảnh giác trước âm mưu áp đặt văn hoá của các thế lực bên ngoài. Nhưng mặt khác, chúng ta quyết không lui về triết lý đóng cửa. Kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm ngàn đời của ông cha ta từ xưa, ngày nay chúng ta có thể chủ động mở cửa, tăng cường tiếp xúc, giao lưu, đối thoại với các nền văn hoá khác trên thế giới, qua đó lựa chọn tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại để làm giàu đẹp thêm bản sắc văn hoá dân tộc.
Tác giả: Phạm Xuân Nam

Vì một nền lý luận - phê bình văn học chất lượng cao (30/09/2008)

Lý luận văn học là một lĩnh vực có vai trò chỉ đạo nghiên cứu và sáng tác văn học. “Vì một nền lý luận - phê bình văn học chất lượng cao” gồm một số bài viết đề cập đến những vấn đề chung nhất của lý luận và phê bình văn học, và những bài viết về các vấn đề có liên quan đến những nhiệm vụ rất cụ thể của văn học. Ngoài nội dung chính, cuốn sách còn có phần Phụ lục về Bảng từ vựng đặc biệt, liệt kê một số thuật ngữ và khái niệm quan trọng có liên quan đến các cuốn sách đã xuất bản của tác giả, có đối chiếu với thuật ngữ Anh - Pháp.
Tác giả: Nguyễn Văn Dân; Thu Hiền l.th.

Luận giải của Rousseau về nguồn gốc của những biến đổi trong chính trị (30/09/2008)

Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) là một trong những người đầu tiên nhìn thấy sự khác biệt giữa xã hội công dân nảy sinh cùng với chế độ tư hữu và nhà nước được thiết lập sau đó trên cơ sở khế ước xã hội giữa những con người với nhau. Bất công, theo Rousseau, phát triển cùng với xã hội, trước hết là bất công về tài sản và quyền tư hữu, sau đó là bất công về chính trị do việc thiết lập nhà nước gây nên. Để bảo vệ quyền lợi của mình, những kẻ cầm quyền tìm mọi cách bênh vực cho sự bất bình đẳng và giải thích sự bất bình đẳng như một quy luật tự nhiên. Từ sự luận giải về bất bình đẳng xã hội như là nguồn gốc của những biến đổi trong đời sống chính trị, Rousseau muốn xác định những nguyên tắc trong tổ chức và thực thi các quyền chính trị theo hướng hình thành khế ước xã hội.
Tác giả: Lê Minh Quân

Về vấn đề quản lý, khai thác nguồn tin khoa học nội sinh (30/09/2008)

Tại các tổ chức nghiên cứu và đào tạo, nguồn tin khoa học là loại nguyên liệu đặc biệt và cần thiết để triển khai các hoạt động của mình. Nguồn tin được hình thành từ bên ngoài thông qua các hình thức bổ sung khác nhau (mua bán, trao đổi, biếu tặng…) và nguồn tin khoa học được các thành viên thuộc tổ chức đó tạo ra trong quá trình hoạt động của mình - nguồn tin khoa học nội sinh. Việc xây dựng và phát triển bộ sưu tập là nguồn tin khoa học nội sinh chủ yếu được thực hiện thông qua chính sách quản lý khoa học của mỗi tổ chức. Trong bài viết, thuật ngữ nguồn tin khoa học nội sinh của một tổ chức (thông thường là trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo) được hiểu là tập hợp các thông tin được tạo nên bởi các hoạt động khoa học của chính tổ chức đó. Bài viết tập trung làm rõ nội dung của thuật ngữ này; nêu lên thực trạng quản lý, khai thác nguồn tin khoa học nội sinh thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và đề xuất một số ý kiến về vấn đề này.
Tác giả: Trần Mạnh Tuấn

Quản lý tri thức trong nền kinh tế hiện đại (30/09/2008)

Quản lý tri thức là một dạng mới của hoạt động quản lý, có tác động lớn tới hiệu quả sản xuất của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp. Vậy “tri thức” ở đây được hiểu như thế nào? Đối tượng, cơ chế quản lý của tri thức là gì? Hiệu quả của quản lý tri thức phụ thuộc vào những yếu tố nào? Bài viết “Quản lý tri thức trong nền kinh tế hiện đại” của GS., TSKH. Boris Mil’ner góp phần giải đáp cho những câu hỏi trên.
Tác giả: Mil’ner B.; Thu Thuỷ d.

Vốn tài liệu tiếng Nga tại Thư viện Khoa học xã hội (30/09/2008)

Sách tiếng Nga là một trong những bộ sưu tập sách lớn đã và đang được Thư viện Khoa học xã hội bổ sung, lưu trữ, bảo quản, khai thác và phục vụ người dùng tin ở Việt Nam hiện nay. Đây là bộ sưu tập sách được xây dựng và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua, có giá trị khoa học và có hàm lượng thông tin cao thuộc tất cả các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Kho sách tiếng Nga của Thư viện Khoa học xã hội phần nào cho chúng ta thấy được một bức tranh chung về sự phát triển và những thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội của Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga hiện nay.
Tác giả: Đào Duy Tân

Thực trạng và triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam (30/09/2008)

Nghiên cứu về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam, bài viết tập trung phân tích thực trạng FDI từ sau đổi mới trên cơ sở những tiến triển của FDI cũng như những đặc điểm của nó trong những năm gần đây. Dựa trên đánh giá của nhiều chuyên gia, tác giả phân tích một số vấn đề nảy sinh sau 20 năm đổi mới và đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút FDI trong thời gian tới như: làm trong sạch môi trường đầu tư, cải thiện chính sách về thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cắt giảm chi phí đầu tư và mở rộng hình thức đầu tư.
Tác giả: Nguyễn Minh Hồng

Những bài học sau mười năm khủng hoảng ở châu Á (30/09/2008)

Cách đây 10 năm, khi cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á nổ ra và lan tràn từ nước này sang nước khác, nhiều người quan ngại sâu sắc rằng liệu cuộc khủng hoảng đó sẽ tác động to lớn như thế nào đối với nền kinh tế toàn cầu. Ở năm nước châu Á chịu ảnh hưởng nhiều nhất của khủng hoảng (Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines và Malaysia), thiệt hại là rất lớn. Năm 1998, nền kinh tế của những nước này thụt lùi tới 7,7 phần trăm và hàng triệu người mất việc. Nhìn rộng hơn, người ta cho rằng khủng hoảng đã bộc lộ thêm những rủi ro mới của hệ thống tài chính quốc tế. Bài viết nhìn lại sự phục hồi đầy ấn tượng của châu Á sau 10 năm khủng hoảng nhằm cung cấp tư liệu và rút ra bài học từ sự phục hồi đó.
Tác giả: Janet L. Yellen; Mai Chi l.th.