Vấn đề thế kỷ châu Á (06/11/2012)

Bài viết tập trung xem xét các quan điểm, cách nhìn nhận về sự phát triển của châu Á xoay quanh các khái niệm “Điều kỳ diệu châu Á”, “Thế kỷ châu Á” và “Thế kỷ Thái Bình Dương”. Ở phần đầu bài viết, khái niệm “thế kỷ châu Á” được tác giả nhìn nhận sơ lược từ các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa, và địa chính trị; tiếp đó đề cập đến sự dịch chuyển của nền văn minh thế giới với “ngày tàn, buổi hoàng hôn của châu Âu” và dự báo “thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của châu Á”; phân tích vai trò của Trung Quốc đối với thế kỷ châu Á với hiện tượng “Trung Quốc trỗi dậy - thế kỷ châu Á”.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện đại đến văn học nghệ thuật Việt Nam (06/11/2012)

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện đại đến văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại trong bối cảnh thế kỷ giao lưu văn học nghệ thuật giữa Việt Nam với phương Tây ở các lĩnh vực kiến trúc, nghệ thuật tạo hình, văn học, tác giả bài viết kết luận: Văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại đang phát triển theo đúng xu hướng chung của thời đại - xu hướng hội nhập quốc tế. Trong thời đại thông tin, các trào lưu hiện đại chủ nghĩa của nghệ thuật phương Tây không hề là thứ xa lạ với văn học nghệ thuật Việt Nam. Điều này không có gì là trái quy luật và không đáng lo ngại. Vấn đề là phải nắm vững quy luật đó, đánh giá đúng thành công và hạn chế của các trào lưu hiện đại chủ nghĩa để hướng dẫn văn học nghệ thuật Việt Nam tiếp nhận các thành tựu văn học nghệ thuật thế giới, trong đó có các thành tựu của phong trào tiên phong.
Tác giả: Nguyễn Văn Dân

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam. Phương pháp tiếp cận, định giá đất và giải quyết khiếu nại của dân (06/11/2012)

Bài viết lược thuật nội dung ấn phẩm của Ngân hàng thế giới tập trung tổng kết hiện trạng các quy định của pháp luật Việt Nam, đánh giá quá trình thực hiện, phân tích một số kinh nghiệm quốc tế và đưa ra những khuyến nghị nhằm khắc phục các hạn chế của hệ thống pháp luật đất đai của Việt Nam. Ấn phẩm gồm 3 báo cáo: 1- Đề xuất về hoàn thiện chính sách Nhà nước thu hồi đất và cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam; 2- Nghiên cứu về cơ chế xác định giá đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Việt Nam; 3- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Việt Nam.
Tác giả: Ngân hàng thế giới; Hải An l.th.

Về nợ công của Singapore và kinh nghiệm cho Việt Nam (06/11/2012)

Do chính phủ phải chi tiêu một lượng tiền lớn để kích thích kinh tế do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, để tăng đầu tư phát triển nhà ở công và xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng các khoản chi tiêu xã hội, chi tiêu quốc phòng nên tình trạng nợ công của Singapore đang ở mức cao. Dù vậy nợ công vẫn ở ngưỡng an toàn là nhờ sự kết hợp của chính sách thuế công bằng và các chương trình chi tiêu thận trọng, hoạt động quản lý chi tiêu công tốt, minh bạch, ít tham nhũng và nợ công là nợ trong nước, không có nợ nước ngoài. Từ đó, bài học rút ra cho Việt Nam trong việc quản lý nợ công là cần phải xây dựng chiến lược vay nợ công phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước; phải giảm nợ công từ trung ương đến địa phương theo lộ trình; chú ý đảm bảo tính bền vững về quy mô và tốc độ tăng trưởng của nợ công; cần công khai, minh bạch thông tin về quy mô, cơ cấu và quản lý nợ công.
Tác giả: Nguyễn Hồng Thu

Socrates và tư tưởng độc đáo của ông (06/11/2012)

Socrates là hiện tượng đặc biệt trong lịch sử triết học. Triết học Socrates không có mục đích nào khác ngoài việc hướng tới con người. Triết lý Socrates không mang tính hàn lâm, tư biện mà gần gũi với cuộc sống đời thường. Phương pháp Socrates không mang tính cao siêu, học thuật mà hiện diện trong các cuộc tranh luận trên đường phố, trong nghị trường và giảng đường đại học. Về Socrates và tư tưởng độc đáo của ông, bài viết trình bày năm phần nội dung: 1- Socrates - nhà thông thái của công lý, tự do và lòng cao thượng; 2- Socrates tự biện trước tòa và cái chết bi tráng của ông; 3- Biện chứng pháp hay nghệ thuật tranh biện Socrates; 4- Nhân học hay lý luận về con người của Socrates; 5- Kết luận.
Tác giả: Lê Công Sự

Rối nước đồng bằng Bắc bộ và sự phục hồi từ thời kỳ Đổi mới đến nay (06/11/2012)

Từ Đổi mới đến nay, rối nước là một trong những loại hình văn hóa dân gian đang phục hồi mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như những người làm công tác quản lý văn hóa. Nghiên cứu về sự phục hồi của rối nước trong giai đoạn hiện nay là cần thiết và mang tính thời sự. Bên cạnh việc tìm hiểu những tác nhân, động cơ khiến rối nước có được sự phục hồi, những thay đổi trong quan niệm của nghệ nhân, trong cách làm nghề, giữ nghề hay sự xuất hiện của những yếu tố mới…, bài viết cũng quan tâm tới những vấn đề đặt ra đối với rối nước hiện nay để loại hình văn hóa dân gian này thích ứng được với cuộc sống hiện đại, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động trên các mặt kinh tế, văn hóa.
Tác giả: Vũ Tú Quỳnh

Mối đe dọa bên trong đối với sự phát triển của các nước SNG (06/11/2012)

Bài viết xem xét những mối đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển của các nước SNG, trong đó phân tích trường hợp Kyrgyzstan với tư cách là một ví dụ điển hình. Đó là sự phân hóa mạnh mẽ về mức thu nhập của dân chúng và chênh lệch giàu nghèo rõ rệt; sự khác biệt trong phát triển giữa các khu vực; nạn tham nhũng và tội phạm; sự mất ổn định và biến động của các mối quan hệ đối tác trong môi trường kinh tế hậu Xô viết; kinh tế chậm phát triển; sự tụt hậu trong phát triển đổi mới; sự bất ổn chính trị; ít quan tâm đến giáo dục và văn hóa; thái độ thiếu tôn trọng đối với lịch sử của chính mình và sự suy giảm lòng yêu nước. Nội dung bài viết là những gợi mở để giới khoa học các nước SNG tăng cường thảo luận và tìm kiếm phương hướng giải quyết các vấn đề cấp bách này.
Tác giả: Turar Koichuev; Phạm Nguyễn Đức d.