Nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc: Quá trình phát triển và xu hướng (25/09/2019)

Mối quan tâm nghiên cứu về Việt Nam ở Hàn Quốc sau thời gian thăng trầm đã tăng lên nhanh chóng từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới năm 1986 và quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc được thiết lập vào tháng 12/1992. Khi hai nước mở rộng quan hệ hợp tác, mối quan tâm về Việt Nam ngày một gia tăng tạo ra sự “bùng nổ” các nghiên cứu về Việt Nam tại Hàn Quốc, nơi sản sinh nhiều nhà nghiên cứu chuyên ngành về Việt Nam trong nửa cuối thập niên 1990 và nửa đầu thập niên 2000. Hiện nay, đây là những nhà nghiên cứu Việt Nam thế hệ thứ hai và tạo nên nền tảng cho ngành Việt Nam học tại Hàn Quốc. Không chỉ các nghiên cứu của các nhà nghiên cứu chuyên ngành về Việt Nam, mà cả các nghiên cứu trường hợp đã cho thấy sự gia tăng đáng kể các nghiên cứu về Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh và các vấn đề xã hội. Các nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc có liên quan mật thiết đến sự thay đổi xã hội. Thời gian tới, Việt Nam học ở Hàn Quốc cần hướng tới nâng cao chất lượng các nghiên cứu trên cơ sở gia tăng các kết quả nghiên cứu mang tính định lượng.
Tác giả: Lee Han Woo

Thực trạng và triển vọng của nghiên cứu Ottoman - Thổ Nhĩ Kỳ ở Việt Nam (25/09/2019)

Nghiên cứu Ottoman (Osmanlı Araştırmaları) là một tiểu chuyên ngành của Đông phương học và nghiên cứu Trung Đông cũng như Thổ Nhĩ Kỳ học, ra đời vào cuối thế kỷ XVIII. Việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ của đế chế Ottoman được quan tâm ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, việc nghiên cứu Ottoman - Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn khá mới mẻ và chưa được quan tâm nhiều. Trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đang được thúc đẩy, việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ dần trở thành một xu thế tất yếu. Bài viết tổng quan tình hình nghiên cứu Ottoman - Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, từ đó đưa ra những phân tích về khả năng và triển vọng của nghiên cứu Ottoman - Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam trong thời gian tới.
Tác giả: Lư Vĩ An

Tính đa thanh trong lập luận ở văn bản nghị luận (25/09/2019)

Lập luận là một đặc trưng nổi bật tạo nên nét khác biệt và tạo sự hấp dẫn cho văn bản nghị luận. Tính hấp dẫn, thuyết phục của lập luận trong văn bản nghị luận được thể hiện ở nhiều phương diện như: sử dụng phương pháp lập luận, các biện pháp tu từ, các từ ngữ xưng hô, từ ngữ đồng nghĩa và đa thanh. Bài viết tập trung tìm hiểu về tính đa thanh trong lập luận ở văn bản nghị luận để làm rõ một phương diện có những nét riêng biệt rất hấp dẫn của lập luận ở loại văn bản này.
Tác giả: Tống Thị Hường

Tổng quan văn học Nhật Bản ở Việt Nam trước và sau Đổi mới (25/09/2019)

Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển vượt bậc, nhưng cũng là một đất nước có nền văn học với những đóng góp lớn cho nhân loại. Các tác phẩm văn học của Nhật Bản được dịch sang tiếng Việt từ rất sớm và hiện nay số lượng tác phẩm ngày càng nhiều, cùng với những nghiên cứu về nền văn học Nhật Bản đã giúp cho độc giả Việt Nam tiếp cận và hiểu sâu hơn về con người, văn hóa Nhật Bản. Đó cũng là tiền đề quan trọng tạo nên sự gắn kết giữa hai quốc gia, nhất là trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển ngày càng tốt đẹp như hiện nay. Bài viết tổng quan những tác phẩm văn học Nhật Bản đã được dịch ở Việt Nam, tình hình nghiên cứu, những vấn đề xung quanh các hội thảo văn học Nhật Bản từ những năm trước và sau Đổi mới (1986).
Tác giả: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Không gian xã hội của trẻ em nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (25/09/2019)

Trong những thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tạo môi trường tốt nhất nhằm phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ cho trẻ em nói chung và trẻ em nông thôn nói riêng. Tuy nhiên, nhiều lệch chuẩn xã hội xảy ra với trẻ em nông thôn gần đây cho thấy không gian xã hội vẫn chưa đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thực tế này gây quan ngại đối với gia đình, cộng đồng và chính quyền các cấp. Dựa vào các tài liệu thứ cấp gần đây, bài viết phân tích một số khía cạnh liên quan đến giá trị, chuẩn mực tương tác trong không gian gia đình, nhà trường, cộng đồng nơi các em đang sống và học tập, từ đó gợi mở hướng hoàn thiện chính sách tạo dựng không gian xã hội an toàn, lành mạnh cho trẻ em nông thôn trong bối cảnh hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Đức Chiện, Nguyễn Thị Thu Hường

Đấu tranh đòi cải thiện đời sống cho công nhân trên báo chí cách mạng Bắc kỳ giai đoạn 1936-1939 (25/09/2019)

Thời kỳ 1936-1939, ở Bắc kỳ, báo chí cách mạng phát triển mạnh mẽ và công khai, đây chính là điều kiện để tiếng nói của quần chúng được phản ánh đầy đủ, chân thực. Quán triệt chỉ đạo của Đảng và căn cứ vào tình hình cụ thể của phong trào công nhân, một mặt báo chí cách mạng Bắc kỳ tích cực tuyên truyền cho công nhân hiểu về những điểm cơ bản của Luật Lao động, mặt khác luôn bám sát phản ánh và đồng hành với phong trào đấu tranh đòi cải thiện đời sống cho công nhân trên khắp cả nước. Sự tham gia tích cực của của báo chí cách mạng Bắc kỳ làm cho cuộc đấu tranh cải thiện đời sống của công nhân trong giai đoạn này thu được nhiều kết quả. Qua việc tìm hiểu những bài viết liên quan đến đấu tranh đòi cải thiện đời sống cho công nhân trên báo chí cách mạng Bắc kỳ giai đoạn 1936-1939, bài viết làm rõ vai trò, sức mạnh của báo chí cách mạng trong cuộc đấu tranh đòi quyền lợi cơ bản cho nhân dân.
Tác giả: Trần Thị Thanh Huyền

Sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và vấn đề đặt ra (25/09/2019)

Xây dựng nông thôn mới là một chính sách đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và cuộc sống của đông đảo cư dân nông thôn. Vì vậy, trong quá trình triển khai chính sách này cần coi trọng sự tham gia của người dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của cư dân nông thôn. Dựa trên các kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, bài viết phản ánh thực trạng sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời chỉ rõ một số vấn đề đặt ra liên quan đến sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Tác giả: Nguyễn Trọng Bình