Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Nam Trung bộ (29/09/2022)

Sử dụng bộ dữ liệu điều tra 46.390 doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Điều tra Doanh nghiệp Việt Nam của Tổng cục Thống kê vào năm 2019, bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Nam Trung bộ. Kết quả ước lượng cho thấy, các đặc trưng của doanh nghiệp như vốn, lao động, tuổi doanh nghiệp, năng suất lao động, ngành nghề kinh doanh, hình thức sở hữu là những nhân tố quan trọng có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của vùng. Bên cạnh đó, các đặc điểm của môi trường vĩ mô như quy mô thị trường nội tỉnh, chất lượng thể chế địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự thành công của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng Nam Trung bộ. Trên cơ sở kết quả ước lượng, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Nam Trung bộ trong thời gian tới.
Tác giả: Hoàng Hồng Hiệp, Đào Vũ Phương Linh, Lê Mỹ Kim

Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Nhận định và dự báo của một số học giả nước ngoài (29/09/2022)

Ngày 24/02/2022, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở “Chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine” đã làm nổ ra cuộc xung đột khiến cả thế giới quan ngại với tính chất là cuộc xung đột lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Câu hỏi mà nhiều người quan tâm hiện nay là xung đột Nga - Ukraine sẽ tiếp diễn như thế nào và sẽ kết thúc ra sao. Bài viết trình bày nhận định và dự báo của một số học giả nước ngoài về tương lai của cuộc xung đột này.
Tác giả: Ngô Thị Mai Diên

Du lịch thông minh ở Hàn Quốc (29/09/2022)

Du lịch thông minh hiện là xu thế tất yếu trong phát triển du lịch thời kỳ khoa học công nghệ bùng nổ. Hàn Quốc là một trong những nước đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào phát triển du lịch. Bài viết khái quát một số vấn đề của du lịch thông minh ở Hàn Quốc hiện nay, gồm khái niệm, đặc trưng, chính sách, giải pháp để phát triển du lịch, trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Tác giả: Lưu Thị Thu Thủy

Sáng tác của các thế hệ nhà văn nữ qua hai thập niên đầu thế kỷ XXI trong dòng chảy của văn học đương đại Trung Quốc (29/09/2022)

Trong dòng chảy văn học đương đại Trung Quốc (với các trào lưu phát triển chủ yếu bao gồm văn học tầm căn, văn học tiên phong, văn học nữ của các tác giả nữ, văn học Linglei, văn học mạng), đội ngũ nhà văn nữ đã đạt được nhiều thành tựu và tạo được chỗ đứng trên văn đàn khi dựa vào đối tượng phản ánh là nữ giới và đề cao vai trò của chủ thể sáng tác là nữ giới. Bài viết tìm hiểu nội dung sáng tác của đội ngũ nhà văn nữ Trung Quốc từ năm 1949 đến nay với những điểm nhấn là ý thức nữ giới, hình tượng nhân vật nữ trong đời sống hiện thực, từ đó cho thấy hướng đi của các nhà văn nữ Trung Quốc ngày càng bắt nhịp với thời đại, có nhiều đổi mới trong phong cách sáng tác cũng như chủ đề, đề tài, khuynh hướng, xây dựng hình tượng nhân vật.
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

Việc chăm sóc con cái học tập của các bậc cha mẹ ở gia đình nông thôn (nghiên cứu trường hợp huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) (29/09/2022)

Dựa trên số liệu của cuộc khảo sát thực tế do tác giả thực hiện năm 2020, bài viết tìm hiểu thực trạng việc chăm sóc con cái học tập của các bậc cha mẹ ở nông thôn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, xem xét trong tương quan với một số đặc điểm cá nhân của cha mẹ, của trẻ và của gia đình. Các kết quả phân tích cho thấy, đối với hầu hết các bậc cha mẹ ở nông thôn huyện Vũ Thư hiện nay, các vấn đề liên quan đến học tập của con cái vẫn luôn được quan tâm và chú trọng.
Tác giả: Lương Thị Thu Trang

Biến đổi lối sống theo phong tục, tập quán của người dân nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ từ Đổi mới đến nay (29/09/2022)

Bài viết làm rõ sự biến đổi lối sống theo phong tục tập quán của cư dân nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ từ Đổi mới đến nay. Sự biến đổi này chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi phương thức sản xuất từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, quá trình công nghiệp hóa, quá trình toàn cầu hóa, và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Tác giả: Bùi Thị Minh Phượng

Di tích lịch sử - văn hóa tại khu vực dự kiến thành lập Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở tỉnh Phú Yên (29/09/2022)

Trải qua tiến trình lịch sử, miền đất Phú Yên trở thành điểm hội tụ của nhiều tộc người cùng chung sống. Chính đặc điểm đan cài với sự hỗn dung văn hóa theo chiều lịch đại nên tỉnh Phú Yên còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng quý giá, là nguồn tài nguyên to lớn để phát triển du lịch. Di sản văn hóa vật thể ở tỉnh Phú Yên phong phú về loại hình, đa dạng về chủng loại, trong đó chủ yếu là các di tích lịch sử - văn hóa. Đây là bằng chứng khách quan, chứa đựng dấu ấn của các thời đại, đồng thời thể hiện sinh động những giá trị tinh thần của cộng đồng dân cư ở địa phương và của dân tộc. Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá giá trị di sản địa chất và các di sản khác làm cơ sở khoa học hướng tới thành lập Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở tỉnh Phú Yên” cũng như tổng hợp, phân tích từ một số nguồn tài liệu khác, bài viết đề cập tới một số di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, đại diện ở khu vực dự kiến thành lập Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở tỉnh Phú Yên: di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ.
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn, Hà Đình Thành, Hà Thu Thủy