Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vào việc nghiên cứu con người và phát triển con người ở nước ta hiện nay (25/09/2008)

Trình bày khái quát quan điểm về phát triển con người của Liên Hợp Quốc, các tác giả liên hệ trực tiếp vào thực tiễn phát triển vấn đề này ở Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu đối chiếu, so sánh, các tác giả phân tích và nêu bật nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và phát triển con người được thể hiện từ tư duy đến hành động trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; đồng thời đề cập đến những kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra cho giới nghiên cứu trong việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và tiếp nhận ý tưởng của thời đại vào tổ chức nghiên cứu phát triển con người và chỉ số phát triển con người ở Việt Nam.
Tác giả: Đặng Quốc Bảo, Trương Thị Thuý Hằng

Cơ sở lý luận và phương pháp phát triển hệ thống thị trường (25/09/2008)

Phân tích quá trình chuyển biến từ nền sản xuất hàng hoá nhỏ (dưới hình thức kinh tế tư nhân, hợp tác giản đơn) lên nền kinh tế công nghiệp và bước chuyển từ kinh tế công nghiệp lên nền kinh tế tri thức hiện nay, tác giả lý giải một số mối quan hệ cần giải quyết tốt trong quá trình phát triển thị trường và phương pháp phát triển thị trường ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Trần Ngọc Hiên

Vài nét về giá trị của các phát hiện khảo cổ học từ năm 1998 đến năm 2002 trong việc nghiên cứu Kinh đô Thăng Long (25/09/2008)

Giới thiệu sơ lược về giá trị của các phát hiện khảo cổ học từ năm 1998 đến năm 2002 trong việc nghiên cứu Kinh đô Thăng Long và nêu một số nhận xét về các phát hiện đó của các nhà khảo cổ trực tiếp tham gia công tác khai quật, bài viết gồm các phần nội dung: 1) Con đường lát gạch hình hoa chanh ở Đoan Môn góp phần xác định vị trí Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê; 2) Về quy mô lớn và kiên cố của các cung điện thời Lý - Trần, thời Lê Sơ và những suy nghĩ thêm về bản đồ Thăng Long thời Hồng Đức; 3) Đoạn thành Hà Nội thời Nguyễn ở 62-64 Trần Phú và vấn đề ranh giới Hoàng thành Thăng Long thời Lê ở phía Tây; 4) Vấn đề thành Đại La và kiến trúc thời Đinh - Lê ở Thăng Long; 5) Dấu tích của Văn Miếu thời Lý và thời Trần; 6) Những trọng tâm buôn bán lớn ở phía Đông thành Thăng Long thời Lê; 7) Trung tâm gốm cổ lớn nhất đất nước ở thời Lý - Trần kéo dài đến thời Lê; 8) Hàng nội được ưa chuộng trong sự góp mặt khá phong phú của hàng ngoại ở Kinh thành.
Tác giả: Tống Trung Tín

Khoa học - công nghệ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (25/09/2008)

Bài tổng thuật trình bày những nội dung chủ yếu được đề cập tại Hội thảo “Khoa học - công nghệ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” do Ban biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia tổ chức ngày 26/08/2003 tại Hà Nội với các vấn đề: vai trò nền tảng và động lực của khoa học và công nghệ; thành tựu của khoa học - công nghệ trong năm năm gần đây; cơ chế quản lý kinh tế và khoa học - công nghệ; xây dựng tiềm lực khoa học - công nghệ; tạo lập và phát triển thị trường khoa học - công nghệ ở Việt Nam.
Tác giả: Chu Thái Thành t.th.

Các doanh nghiệp Việt Nam đối phó như thế nào với cơn lốc cạnh tranh toàn cầu? (25/09/2008)

Bài viết giới thiệu một số ý kiến nhận xét về các doanh nghiệp Việt Nam của ông Watanabe Sadanori, cựu doanh nhân Nhật Bản, tình nguyện viên cao cấp cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đang làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Tác giả: Watanabe Sadanori; H. Ly l.th.

Nhân nhượng thuế quan và đàm phán thương mại của GATT (25/09/2008)

Bài viết giới thiệu đôi nét về đàm phán nhân nhượng thuế quan, về các khái niệm có liên quan như: nhân nhượng thuế quan, các hình thức, phương thức, nguyên tắc nhân nhượng thuế quan…; từ đó xem xét các vòng đàm phán thương mại mà GATT (Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại) đã khởi động trong gần nửa thế kỷ tồn tại của mình, góp phần đưa lại những bước tiến lớn trong xúc tiến và đảm bảo tự do hoá thương mại toàn cầu.
Tác giả: Thế Hà g.th.

Giáo sư Trần Đức Thảo và những đóng góp của ông về triết học (25/09/2008)

Tác giả đánh giá cao công lao đóng góp khoa học của Giáo sư Trần Đức Thảo về triết học với tư cách là một nhà triết học trung kiên của chủ nghĩa Marx-Lenin với các công trình nghiên cứu như: Triết lý đã đi đến đâu (1950), Hiện tượng luận và chủ nghĩa duy vật biện chứng (1951), Lịch sử tư tưởng trước Marx (1995), Từ hiện tượng học đến phép biện chứng duy vật của tri thức (1975), Sự vận động của tín hiệu như là cấu trúc của xác thực cảm quan (1983), Biện chứng logic trong quá trình phát sinh tư bản (1984), Sự ra đời của con người đầu tiên (1986), Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người (1988), Vận dụng triết học Marx-Lenin thế nào cho đúng (1991).
Tác giả: Lê Công Sự

Các thoả thuận thương mại song phương là một sự giả tạo (25/09/2008)

Do những chính sách thiển cận và vụ lợi của Mỹ, các thoả thuận thương mại tự do song phương đang làm tổn hại đến hệ thống thương mại toàn cầu, làm xói mòn quy định tối huệ quốc vốn bảo đảm cho sự đối xử công bằng trong WTO, bóp méo vai trò của WTO.
Tác giả: J. N. Bhagwati, A. Panagariya; Việt Nga d.