Một số hình ảnh về nông nghiệp ở Trấn Ninh (Xiêng Khoảng, Lào) (27/04/2016)

Một số hình ảnh về hoạt động nông nghiệp ở Trấn Ninh (Xiêng Khoảng, Lào)

Một số nghi lễ truyền thống ở Lào (18/03/2016)

Những hình ảnh chọn lọc về một số nghi lễ truyền thống ở Lào

Lễ hội nước ở Lào (tiếp) (22/02/2016)

Một số hình ảnh đẹp về Lễ hội nước ở Lào

Các bài cũ hơn............................................

Các tin đã đưa ngày: