Một số hình ảnh về nông nghiệp ở Trấn Ninh (Xiêng Khoảng, Lào)

27/04/2016

Một số hình ảnh về nông nghiệp ở Trấn Ninh (Xiêng Khoảng, Lào)
Một số hình ảnh về hoạt động nông nghiệp ở Trấn Ninh (Xiêng Khoảng, Lào)

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: