Sắc phong các triều đại phong kiến Việt Nam (số 3)

15/03/2017

Sắc phong các triều đại phong kiến Việt Nam (số 3)
Trân trọng giới thiệu lưu ảnh sắc phong cho các vị Hộ sản trước bạ tòa thượng hạng tam hạng phán sự Đỗ Huy Dĩ, Sứ tòa nhất hạng phán sự Phan Xuân Trang, Hà Nội đốc lý tòa nhất hạng phán sự Nguyễn Đình Tuyển, Tài chính tòa nhị hạng tham tá biên tu Lê Trọng Hiền (chi tiết xem phần chú thích ảnh)

 

 


Các tin đã đưa ngày: