Sắc phong các triều đại phong kiến Việt Nam (số 4)

26/04/2017

Sắc phong các triều đại phong kiến Việt Nam (số 4)
Trân trọng giới thiệu lưu ảnh sắc phong cho các vị Học chính nha nhị hạng kiểm học biên tu Nguyễn Hữu Tảo, Đông pháp tư pháp viện nhị hạng chính phán sự trước tác Trần Hữu Định, Thương chính tòa nhị hạng chính phán sự kiểm thảo Nguyễn Văn Nghiêm, Bưu điện tòa tam hạng tham tá kiểm thảo Trịnh Văn Mậu (chi tiết xem phần chú thích ảnh)

 

 


Các tin đã đưa ngày: