40 năm Viện Thông tin Khoa học xã hội

11/05/2015

Năm xuất bản: 2015

40 năm Viện Thông tin Khoa học xã hội

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1975-2015), Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức thực hiện cuốn sách “40 năm Viện Thông tin Khoa học xã hội” với mong muốn tập hợp những tư liệu quý báu góp phần ghi dấu lịch sử hình thành và phát triển của Viện Thông tin Khoa học xã hội qua 40 năm xây dựng và trưởng thành.

 

Cuốn sách gồm các phần nội dung:

 

1. Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2010

 

2. Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 1995

 

3. Quyết định tặng thưởng Bằng khen cho Thư viện Viện Thông tin Khoa học xã hội của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2010

 

4. Viện Thông tin Khoa học xã hội: 40 năm xây dựng và phát triển

 

5. Quyết định số 93-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 8/5/1975 về việc thành lập Viện Thông tin Khoa học xã hội

 

6. Quyết định số 266/QĐ-KHXH ngày 27/2/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Thông tin Khoa học xã hội

 

7. Chân dung cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Viện Thông tin Khoa học xã hội

 

8. Tra cứu

 

9. Một số hình ảnh về hoạt động của Viện Thông tin Khoa học xã hội (1975-2015).

 

Trân trọng giới thiệu!