Thông tin chuyên đề: Thương mại tự do và chủ nghĩa bảo hộ

16/09/2020

Năm xuất bản: 2020

Thông tin chuyên đề: Thương mại tự do và chủ nghĩa bảo hộ

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tập thông tin chuyên đề “Thương mại tự do và chủ nghĩa bảo hộ” của Viện Thông tin Khoa học xã hội (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2020) do PGS.TS. Vũ Hùng Cường và ThS. Nguyễn Thị Lê đồng chủ biên.

 

Tập thông tin chuyên đề gồm 10 bài viết được lựa chọn từ các nguồn tư liệu chính thống, tin cậy của nước ngoài: (1) Nghịch lý thương mại tự do: Chính kiến gây hại cho một tư tưởng tuyệt vời. (2) Những người theo chủ nghĩa hiện thực là người chủ trương mậu dịch tự do: Cuộc đấu tranh giành quyền lực và chống lại chủ nghĩa bảo hộ. (3) Từ bảo hộ mậu dịch hợp pháp đến chiến tranh thương mại? (4) Từ Reagan đến Trump: Nguồn gốc chủ nghĩa bảo hộ tân tự do của Hoa Kỳ. (5) Các cuộc chiến tranh thương mại của ông Trump: Sự phản đối trước chủ nghĩa đa phương. (6) Bóng ma của hệ thống Bismarckian ám ảnh Bắc Kinh: Cuộc đối đầu giữa các cường quốc trên mặt trận kinh tế. (7) Cuộc tấn công của Tổng thống Donald Trump vào hệ thống thương mại toàn cầu và tại sao việc tách rời khỏi Trung Quốc sẽ thay đổi mọi thứ. (8) Quản trị kinh tế trong thời đại của Trump. (9) Những thay đổi căn bản trong quan hệ Mỹ - Trung. (10) Cam kết dối trá của chủ nghĩa bảo hộ. Vì sao chính sách thương mại của Trump có thể phản tác dụng.

 

Tập thông tin chuyên đề nhằm tổng quan một số thông tin chọn lọc liên quan đến thương mại tự do và chuyên môn hóa dưới góc độ lý thuyết; những thay đổi quan trọng trong phương thức và nguyên tắc đàm phán các hiệp định thương mại sau bế tắc của các vòng đàm phán Doha; những biến chuyển của chủ nghĩa bảo hộ, các quan hệ đối tác thương mại quốc tế, và các cuộc chiến tranh thương mại những năm gần đây, đặc biệt từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên cầm quyền, từ đó cố gắng phác họa tương lai của thương mại tự do và các quan hệ đối tác thương mại quốc tế quan trọng trong cục diện kinh tế thế giới mới.

 

Trân trọng giới thiệu.

 

 

 

 

-VTT-