Thông tin chuyên đề: Mối đe dọa của dịch bệnh Covid-19 toàn cầu

07/02/2023

Năm xuất bản: 2022

Thông tin chuyên đề: Mối đe dọa của dịch bệnh Covid-19 toàn cầu

Trong bối cảnh quốc tế những năm 2020-2021, đại dịch Covid-19 là vấn đề nóng trên tất cả các diễn đàn quốc tế, khu vực và quốc gia. Thế giới dường như chưa chuẩn bị tốt cho một cuộc đại dịch trên quy mô toàn cầu, dẫn đến hệ lụy của đại dịch Covid-19 khó đo đếm được cả về chiều rộng, chiều sâu và thời gian.

 

Với mong muốn cung cấp cho bạn đọc những thông tin tham khảo hữu ích mang tính hệ thống và chuyên sâu về đại dịch Covid-19 - một vấn đề an ninh phi truyền thống đe dọa sự tồn vong của toàn cầu, Viện Thông tin Khoa học xã hội trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tập thông tin chuyên đề “Mối đe dọa của dịch bệnh Covid-19 toàn cầu” (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2022) do PGS.TS. Vũ Hùng Cường và ThS. Nguyễn Thị Lê đồng chủ biên.

 

Cùng với bài tổng quan giới thiệu của Ban Biên tập, Tập thông tin chuyên đề gồm 11 bài viết có giá trị tham khảo của các chuyên gia nước ngoài nhằm cung cấp thông tin về những tác động của đại dịch Covid-19 trên các phương diện địa chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ quốc tế... và việc thế giới chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng đại dịch tiếp theo, trong đó chú trọng hơn đến việc xem xét vai trò của các thể chế quốc tế, toàn cầu và khu vực trong kiểm soát dịch bệnh toàn cầu và khả năng hình thành một hiệp ước về đại dịch: (1) Biên niên sử về một đại dịch được báo trước: Kinh nghiệm từ thất bại của việc chống Covid-19 trước khi xuất hiện đợt bùng phát tiếp theo. (2) Đại dịch và chính trị. (3) Kinh tế thế giới trước và sau đại dịch Covid-19. (4) Chủ nghĩa tư bản sau đại dịch: Để quá trình phục hồi đi đúng hướng. (5) Covid-19 và sự kết thúc của thời kỳ thiếu hiểu biết về công nghệ. (6) Phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc trong và sau đại dịch Covid-19. (7) Tác động của Covid-19 đến đói nghèo toàn cầu, an ninh lương thực và chế độ dinh dưỡng: Phân tích kịch bản mô hình toàn cầu. (8) Kỳ thị và định kiến trong đại dịch Covid-19. (9) Covid-19: Địa chính trị về miễn dịch cộng đồng. (10) Vi-rút tồn tại mãi mãi: Chiến lược ứng phó dài hạn đối với Covid-19. (11) Hiệp ước về đại dịch mắc kẹt giữa chủ nghĩa toàn cầu và chủ nghĩa nhà nước.

 

Trân trọng giới thiệu.

 

 

 

 

-VTT-