Niên giám Thông tin Khoa học xã hội - Tập 16

02/11/2021

Niên giám Thông tin Khoa học xã hội - Tập 16 Viện Thông tin Khoa học xã hội trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 16 với mong muốn tiếp tục là một trong những tư liệu khoa học hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, thông tin khoa học của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm tìm hiểu.

 

 

1. Tổng quan Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 16

2. Biển Đông: Tình huống 2020

3. Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam: Kết quả và những vấn đề đặt ra

4. Thông tin về một số cơ chế pháp lý trong tổ chức hoạt động của khối ASEAN

5. Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội và việc làm của người lao động Việt Nam hiện nay

6. Nhìn lại 5 năm thực hiện kế hoạch “Made in China 2025” của Trung Quốc

7. Thế giới một thập kỷ trước Mục tiêu phát triển bền vững 2030

8. Tổng quan các nghiên cứu về tác động của các FTA thế hệ mới đến kinh tế Việt Nam

9. Một số vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam năm 2020

10. Thông tin về một số vấn đề nổi bật trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2020

11. Tình hình nghiên cứu văn học ở Việt Nam năm 2020

12. Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ ở Việt Nam năm 2020        

13. Trí tuệ nhân tạo và xu hướng ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện

14. Danh mục Tài liệu phục vụ nghiên cứu năm 2020.