Một số thành tích của Viện Thông tin Khoa học xã hội

26/03/2021

Một số thành tích của Viện Thông tin Khoa học xã hội

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho Viện Thông tin Khoa học xã hội năm 2010.

 

2. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Viện Thông tin Khoa học xã hội năm 2010.

 

3. Chính phủ tặng Viện Thông tin Khoa học xã hội Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011.

 

4. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Viện Thông tin Khoa học xã hội trong các năm 2011 và 2013.

 

5. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội năm 2012.

 

6. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho GS.TS. Hồ Sĩ Quý - nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội do đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2011.

 

7. GS.TS. Hồ Sĩ Quý - nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội được trao tặng danh hiệu Bí thư Chi bộ tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương năm 2012.

 

8. Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Công đoàn Viện Thông tin Khoa học xã hội Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh các năm 2011, 2012 và 2018.

 

9. Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Công đoàn Viện Thông tin Khoa học xã hội Bằng khen cho Công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2007-2011.

 

10. Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Công đoàn Viện Thông tin Khoa học xã hội Bằng khen cho Công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2013.

 

11. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Chi đoàn cơ sở Viện Thông tin Khoa học xã hội Bằng khen cho Chi đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2013 và năm 2020.

 

12. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng Bằng khen cho Viện Thông tin Khoa học xã hội do đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015.

 

13. Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Công đoàn Viện Thông tin Khoa học xã hội Bằng khen cho Công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Văn hóa - Thể thao" năm 2016.

 

14. Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Công đoàn Viện Thông tin Khoa học xã hội Bằng khen toàn diện cho Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2014, năm 2017 và năm 2020.

 

15. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội do đã có thành tích xuất sắc trong công tác những năm 1978-2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

16. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen cho Viện Thông tin Khoa học xã hội do đã có nhiều thành tích trong hoạt động Hội năm 2019.

 

 

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: