Lịch sử phát triển của Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/04/2013

Lịch sử phát triển của Viện Thông tin Khoa học xã hội
 • Ngày 8/5/1975, thay mặt Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký quyết định số 93/CP về việc thành lập Viện Thông tin Khoa học xã hội.
 • Viện được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai cơ quan thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam: Ban Thông tin Khoa học xã hội (thành lập năm 1973) và Thư viện Khoa học xã hội (thành lập năm 1968).
 • Thư viện Khoa học xã hội là cơ quan tiếp nhận, bảo quản và phục vụ vốn sách báo, tư liệu khoa học về phương Đông mà Thư viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (có trụ sở tại Hà Nội từ năm 1902) bàn giao lại cho Việt Nam năm 1957.
 • Năm 1978 ra mắt Tập san Thông tin Khoa học xã hội, chuyển thành Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội từ năm 1979.
 • Tập san chuyên ngành được xuất bản từ năm 1977 đến cuối năm 1988 mang tên gọi chung là "Cái mới trong Khoa học xã hội".
 • Tin nhanh (Tài liệu phục vụ nghiên cứu) xuất bản từ giữa năm 1990.
 • Tin tham khảo đặc biệt được phát hành từ 6/1993.
 • Năm 1979 là cơ quan đại diện quốc gia - thành viên của MISON và APINESS.
 • Viện có quan hệ chính thức với hơn 80 trung tâm thông tin và thư viện lớn của trên 40 nước trên thế giới.
 • Công tác tin học hóa thông tin - thư viện được tiến hành từ năm 1992.
 • Năm 2002 Viện là thành viên của Hiệp hội thư viện quốc tế IFLA.

Các tin đã đưa ngày: