Thông báo sách mới số 3/2010 (30/03/2010)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 3 năm 2010 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Thông báo sách mới số 2/2010 (28/02/2010)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 2 năm 2010 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Thông báo sách mới số 1/2010 (30/01/2010)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 1 năm 2010 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.
Các tin đã đưa ngày: