Hội thảo khoa học: Đà Nẵng với vai trò cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

29/08/2023

Hội thảo khoa học: Đà Nẵng với vai trò cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2023, ngày 25/8/2023, tại Đà Nẵng, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đà Nẵng với vai trò cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Chủ trì Hội thảo, về phía Viện Thông tin KHXH có PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng, PGS.TS. Lê Hải Đăng - Phó Viện trưởng; về phía Viện KHXH Vùng Trung Bộ có TS. Hoàng Hồng Hiệp - Viện trưởng.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu khách mời đến từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng, Viện KHXH Vùng Trung Bộ; và các cán bộ, nghiên cứu viên Viện Thông tin KHXH.

 

 

 

Phát biểu đề dẫn khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Lê Hải Đăng đã khái quát lịch sử phát triển của Đà Nẵng từ một thương cảng lớn, trung tâm thương mại trở thành hạt nhân của chuỗi đô thị, cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. PGS.TS. Lê Hải Đăng nhấn mạnh mục tiêu của Hội thảo là chia sẻ, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu giữa các cơ quan, tổ chức, sở ban ngành về quá trình thực hiện chức năng đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, phát huy vai trò hạt nhân tăng trưởng của Đà Nẵng phục vụ cho việc đánh giá lợi thế so sánh, phát huy và khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; nghiên cứu, tư vấn, hoạch định chính sách hướng đích sự phát triển của Đà Nẵng và của các cơ quan, đơn vị hữu quan trong thời gian tới.

 

 

 

Hội thảo đã nhận được 12 bài tham luận của các đơn vị Viện Thông tin KHXH, Viện KHXH Vùng Trung Bộ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng. Nội dung các bài tham luận và trao đổi tại Hội thảo xoay quanh các chủ đề chính: (i) tiềm năng, thế mạnh, thực trạng phát triển của Đà Nẵng; (ii) vai trò và đóng góp của Đà Nẵng trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; (iii) các đánh giá, nhận định, khuyến nghị liên quan đến đầu tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, an ninh quốc phòng, liên kết vùng, kinh tế biển, du lịch, bản sắc văn hóa, con người, văn học, cơ sở dữ liệu…

 

 

 

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, PGS.TS. Vũ Hùng Cường tổng kết những thành công cũng như những bất cập, hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển của Đà Nẵng, đồng thời khuyến nghị một số nhiệm vụ, yêu cầu đối với Đà Nẵng trong thời gian tới, chú trọng việc hoàn thiện môi trường đầu tư, xác định cơ chế ưu đãi đột phá; hoàn thiện thể chế liên kết vùng, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách đột phá nhằm nâng cao năng lực công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp…

 

 

PGS.TS. Vũ Hùng Cường ghi nhận, Hội thảo đã có những ý kiến đóng góp về khoa học và thực tiễn hết sức có giá trị, gợi mở nhiều vấn đề có tính chiến lược phát triển đối với Thành phố Đà Nẵng cũng như định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách của Viện Thông tin KHXH.

 

 

 

Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo, Viện Thông tin KHXH đã trao tặng sách cho Viện KHXH Vùng Trung Bộ để bổ sung, tăng cường tư liệu khoa học cho thư viện Viện KHXH Vùng Trung Bộ, phát huy vai trò thư viện trung tâm của Thư viện KHXH, thuộc Viện Thông tin KHXH trong mô hình thư viện trung tâm - thư viện thành viên của hệ thống thư viện Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: