Quyết định và Thông báo v/v Danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2025

19/04/2024

Quyết định và Thông báo v/v Danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2025

Viện Thông tin Khoa học xã hội trân trọng thông tin toàn văn (i) Quyết định số 87/QĐ-TTXH ngày 19/4/2024 về việc ban hành Danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo kế hoạch khoa học năm 2025 và phương thức tổ chức thực hiện; (ii) Thông báo số 88/TTXH ngày 19/4/2024 về việc thông báo Danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2025 của Viện theo các file đính kèm.

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: