Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng Viện Thông tin Khoa học xã hội

08/05/2024

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng Viện Thông tin Khoa học xã hội
Thực hiện ý kiến của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Công văn số 510/KHXH-TCCB ngày 11/4/2024 về việc kiện toàn viên chức quản lý cấp phòng; thực hiện Quyết định của Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH), ngày 06/5/2024, tại trụ sở Viện Thông tin KHXH, Tòa B, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng cho 06 viên chức: Nguyễn Thị Minh Trung, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Thúy Bình, Nguyễn Thị Thúy Nga và Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, Viện trưởng PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã trao các Quyết định bổ nhiệm:

 

(i) Quyết định số 73/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Trung giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Bạn đọc và Bảo quản tài liệu.

 

 

(ii) Quyết định số 74/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Trang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Bạn đọc và Bảo quản tài liệu.

 

 

(iii) Quyết định số 75/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thịnh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Bạn đọc và Bảo quản tài liệu.

 

 

(iv) Quyết định số 76/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Bình giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Bổ sung và Xử lý tài liệu.

 

 

(v) Quyết định số 77/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Nga giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Bổ sung và Xử lý tài liệu.

 

 

(vi) Quyết định số 78/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thư viện khối Quốc tế.

 

 

Các quyết định đều có hiệu lực thi hành từ ngày ký, ngày 15/4/2024.

 

 

Viện trưởng PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã chúc mừng các viên chức được nhận quyết định bổ nhiệm; ghi nhận sự chia sẻ, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể của các viên chức quản lý phải chịu thiệt thòi trong quá trình thực hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Thông tin - Thư viện Quốc tế vào Viện Thông tin KHXH và tái cơ cấu các tổ chức cấp phòng theo chủ trương của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và quy định của Nhà nước; đồng thời giao nhiệm vụ cho các viên chức quản lý vừa nhận quyết định bổ nhiệm rà soát và tiếp tục triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của phòng, trung tâm, tiếp tục phát huy năng lực, sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo vị trí việc làm và cương vị công tác, góp phần đưa Viện Thông tin KHXH phát triển ngày một vững mạnh.

 

Buổi lễ đã kết thúc tốt đẹp.

 

 

-VTT-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: