Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2023

09/10/2023

Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2023
Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2023, ngày 06/10/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2023”.

Hội thảo do PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH chủ trì. Các chuyên gia nghiên cứu là khách mời tham dự Hội thảo với vai trò phản biện các bài tham luận gồm: GS.TS. Hoàng Khắc Nam (Trường Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội); PGS.TS. Trần Thị An (Đại học Quốc gia Hà Nội); TS. Phí Vĩnh Tường (Quyền Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới); PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc (Phó Viện trưởng Viện Xã hội học); TS. Phạm Văn Ánh (Phó Viện trưởng Viện Văn học); TS. Trần Văn Biên (Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật); TS. Hoàng Minh Lợi (Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á); TS. Hoàng Văn Chung (Viện Nghiên cứu Tôn giáo).

 

 

Tham dự Hội thảo còn có các Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Thông tin KHXH, các chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023, các cán bộ nghiên cứu Khối Nghiên cứu, thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

 

Hội thảo nhằm mục đích để các chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023 của Viện trình bày kết quả nghiên cứu chính của đề tài trước khi nghiệm thu, tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học để đảm bảo chất lượng khoa học của đề tài.

 

 

Tại Hội thảo, 13 bài tham luận phản ánh kết quả nghiên cứu chính của các Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023 đã được các chủ nhiệm trình bày: (1) Tổng quan nghiên cứu về điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại của Nga từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine năm 2022; (2) Tổng quan nghiên cứu về cuộc xung đột Nga - Ukraine 2022 và tác động đối với an ninh chính trị thế giới; (3) Tình hình nghiên cứu về đổi mới sáng tạo ở Việt Nam giai đoạn 2011-2022; (4) Tổng quan nghiên cứu về tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến sự phát triển của Việt Nam; (5) Tổng quan nghiên cứu về phát triển thành phố sáng tạo tại một số nước Đông Nam Á và gợi ý cho Việt Nam; (6) Kinh nghiệm về cải cách chính quyền địa phương ở Trung Quốc; (7) Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tôn giáo dân sự; (8) Tự chủ hóa hoạt động nghệ thuật công lập tại Nhật Bản; (9) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam hiện nay; (10) Tổng quan nghiên cứu về vấn đề đồng tính ở Việt Nam giai đoạn 2010-2022; (11) Tổng quan nghiên cứu về văn học Trung Quốc tại Việt Nam hai thập niên đầu thế kỷ XXI; (12) Tổng quan nghiên cứu về văn học thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 1986-2022; (13) Trịnh Căn và “Ngự đề Thiên Hòa doanh bách vịnh”.

 

 

Lãnh đạo Viện, Hội đồng Khoa học Viện Thông tin KHXH, các chuyên gia phản biện đã ghi nhận các kết quả nghiên cứu, thông tin thu được qua các bài tham luận; trao đổi, thảo luận với các chủ nhiệm đề tài những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa về hình thức, kết cấu, nội dung của bài tham luận nói riêng, của báo cáo tổng hợp đề tài nói chung, nhằm tiếp tục hoàn thiện các báo cáo là sản phẩm của đề tài theo thuyết minh đã được Hội đồng xét duyệt thông qua.

 

 

Kết quả của Hội thảo tiếp tục thể hiện tính đúng đắn về chủ trương của Ban lãnh đạo Viện Thông tin KHXH trong việc tổ chức mô hình hội thảo để các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trình bày kết quả nghiên cứu trước nghiệm thu, đảm bảo kết quả nghiệm thu; để các cán bộ nghiên cứu trẻ có cơ hội cọ xát, trao đổi khoa học với các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, góp phần bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiên cứu.

 

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: