Hội thảo chuyên đề: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 19

27/10/2023

Hội thảo chuyên đề: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 19
Ngày 25/10/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023 “Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 19” do ThS. Ngô Thị Mai Diên và ThS. Trương Tuấn Anh làm đồng chủ nhiệm.

Hội thảo do PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng Viện Thông tin KHXH chủ trì. Các chuyên gia nghiên cứu là khách mời tham dự Hội thảo, phản biện các bài tham luận gồm: GS.TS. Hồ Sĩ Quý (Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), PGS.TS. Lê Hải Đăng (Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH), PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa), PGS.TS. Trần Thị An (Đại học Quốc gia Hà Nội), TS. Phạm Văn Ánh (Phó Viện trưởng Viện Văn học), và các Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Thông tin KHXH.

 

 

Hội thảo nhằm mục đích để chủ nhiệm và các thành viên viết các báo cáo chuyên đề trong đề tài trình bày các bài viết trong Niên giám Tập 19, cách thức lựa chọn, chắt lọc các vấn đề nổi bật của năm theo từng lĩnh vực nghiên cứu của các phòng chuyên môn; tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, đảm bảo chất lượng khoa học và kết quả nghiệm thu của Niên giám Thông tin KHXH Tập 19.

 

 

Tại Hội thảo, 10 báo cáo chuyên đề của Niên giám Thông tin KHXH năm 2023 đã được bàn luận, phân tích, đánh giá: (1) Về chủ nghĩa tư bản hiện nay; (2) Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc 2022: Một năm nhìn lại; (3) Một số vấn đề về sức khỏe toàn cầu; (4) Tổng quan các nghiên cứu về kinh tế xanh ở Việt Nam năm 2022-2023; (5) Một số vấn đề nổi bật trong nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam năm 2023; (6) Tổng quan về một số vấn đề nổi bật trong hoạt động tôn giáo và nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam năm 2022-2023; (7) Tổng quan một số vấn đề nổi bật trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2023; (8) Một số vấn đề nổi bật trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam năm 2023; (9) Những vấn đề nổi bật của ngôn ngữ học Việt Nam năm 2023; (10) Quản trị dữ liệu: Kinh nghiệm của các trung tâm thông tin - thư viện trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam.

 

 

Nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến góp ý có giá trị thông tin khoa học cao từ các chuyên gia, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh sửa về hình thức, kết cấu, cách tiếp cận, dữ liệu tham khảo, nội dung của các báo cáo chuyên đề nói riêng và của Niên giám Tập 19 nói chung; để khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo chuyên đề và bài giới thiệu tổng quan của Niên giám Tập 19.

 

 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Vũ Hùng Cường ghi nhận nỗ lực từng bước nâng cao chất lượng các báo cáo chuyên đề của nhóm tác giả Niên giám Thông tin KHXH. Viện trưởng Viện Thông tin KHXH nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tiếp tục định hình đúng cách tiếp cận, lựa chọn, luận giải thuyết phục các vấn đề nổi bật được lựa chọn, được giới nghiên cứu quan tâm của năm nghiên cứu theo từng lĩnh vực; yêu cầu xác định rõ đối tượng hướng đến của Niên giám là các tổ chức, cá nhân dùng tin quan tâm đến các vấn đề KHXH nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam; thể hiện rõ đóng góp tri thức của nhóm nghiên cứu trong lựa chọn, chắt lọc, bố cục báo cáo theo tuyến vấn đề; thể hiện rõ giá trị gia tăng của người viết cho các chuyên đề tổng quan; chú ý tích lũy các nguồn tư liệu chính thống, chú trọng tính đại diện của thông tin; cần phát huy tốt hơn phương pháp chuyên gia trong việc tổ chức, thực hiện Niên giám; yêu cầu chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia nỗ lực hoàn thiện nội dung và chất lượng của sản phẩm để ấn phẩm Niên giám Thông tin KHXH được xuất bản hàng năm của Viện Thông tin KHXH ngày càng có chất lượng tham khảo tốt, phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học.

 

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: