Hội thảo khoa học: Kinh nghiệm về điều kiện áp dụng án lệ của một số quốc gia trên thế giới

10/05/2024

Hội thảo khoa học: Kinh nghiệm về điều kiện áp dụng án lệ của một số quốc gia trên thế giới
Ngày 09/5/2024, tại trụ sở Tòa B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm về điều kiện áp dụng án lệ của một số quốc gia trên thế giới”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ năm 2023-2024 “Tiêu chí, phương thức lựa chọn và điều kiện áp dụng án lệ của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam” do TS. Trương Thị Thu Trang làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là tổ chức chủ trì thực hiện.

Hội thảo do TS. Trương Thị Thu Trang chủ trì. PGS.TS. Lê Mai Thanh (Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và TS. Bùi Thị Thu Hiền (Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) là khách mời tham dự hội thảo với vai trò phản biện nội dung tham luận. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu là thành viên của đề tài, và các nhà nghiên cứu có quan tâm đến chủ đề của hội thảo.

 

 

Tại hội thảo, TS. Trương Thị Thu Trang đã trình bày một số nội dung chính là kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Một số vấn đề cơ bản về án lệ; (ii) Tiêu chí, phương thức lựa chọn án lệ của một số quốc gia trên thế giới; (iii) Điều kiện áp dụng án lệ của một số quốc gia trên thế giới; (iv) Một số bài học kinh nghiệm về tiêu chí, phương thức lựa chọn và điều kiện áp dụng hiệu quả án lệ cho Việt Nam.

 

 

Với vai trò phản biện, PGS.TS. Lê Mai Thanh đề nghị nhóm nghiên cứu nhận diện một cách rõ ràng hơn về án lệ, sự khác biệt giữa án lệ và tập quán, vai trò của án lệ trong hoạt động xét xử của tòa án; xác định rõ hơn các tiêu chí lựa chọn các quốc gia được tham chiếu, học hỏi kinh nghiệm về tiêu chí, phương thức lựa chọn và điều kiện áp dụng án lệ. TS. Bùi Thị Thu Hiền đề nghị chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu sâu hơn về Trung Quốc do Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về thể chế, điều kiện chính trị, xã hội và văn hóa.

 

 

Hai chuyên gia phản biện đều lưu ý nhóm nghiên cứu về việc đưa ra các kiến nghị mang tính giải pháp và định hướng cần gắn với những căn cứ, minh chứng, luận giải cụ thể, phù hợp với nền tảng pháp lý của Việt Nam.

 

 

Tại hội thảo, nhiều ý kiến bàn luận, phân tích, đánh giá, đóng góp có giá trị thông tin khoa học đã giúp nhóm nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, nâng cấp, hoàn thiện các báo cáo của đề tài, đảm bảo chất lượng nghiệm thu đề tài.

 

 

Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: