Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023

15/12/2023

Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023
Thực hiện Công văn số 2577/KHXH-VP ngày 27/11/2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 13/12/2023, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023.

Đoàn công tác của Viện Hàn lâm tham dự Hội nghị có đồng chí PGS.TS. Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí đại diện các Ban chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội Viện Hàn lâm. Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Viện và các viên chức, người lao động (VCLĐ) của Viện Thông tin KHXH. Viện trưởng PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Phó Viện trưởng PGS.TS. Lê Hải Đăng, Chủ tịch Công đoàn ThS. Ngô Thị Mai Diên đồng chủ trì Hội nghị.

 

 

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, Viện trưởng PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024”, trong đó nhấn mạnh những thành tích nổi bật Viện Thông tin KHXH đã đạt được trong năm. Cụ thể:

 

Trong công tác quản lý, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo, Viện tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới, một mặt hướng tới sự ổn định trong các hoạt động của Viện, chú trọng việc thực hiện đúng quy trình, quy định, mặt khác tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu phát triển; tuân thủ tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, sáng tạo; tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh đi cùng với kèm cặp viên chức quản lý phòng, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thủ trưởng; tiếp tục lồng ghép quản lý bằng hành chính và quản lý bằng kết quả công việc, nhiệm vụ.

 

Hoạt động nghiên cứu, thông tin khoa học tiếp tục được nâng cao chất lượng. Viện chủ trì 04 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2023-2024 đang thực hiện đúng tiến độ hợp đồng. Trong số 14 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023 có 07 đề tài nghiệm thu đạt loại Xuất sắc, 07 đề tài đạt loại Khá. Các đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về chất lượng nội dung cũng như sự nhất quán trong hướng triển khai tổng quan nghiên cứu.

 

 

Năm 2023, Viện đã tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học quốc tế “Cơ sở dữ liệu Kho tư liệu Trung Quốc cổ, tiềm năng khai thác giá trị khoa học”, “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Bình Dương - một số vấn đề cần quan tâm”; và 01 “Tọa đàm trao đổi học thuật quốc tế” với các chuyên gia, học giả của Đại học Oxford (Vương quốc Anh).

 

Tiếp nối truyền thống tổ chức hội thảo thường niên gắn với địa phương, năm 2023, Viện đã phối hợp với Viện KHXH vùng Trung Bộ tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đà Nẵng với vai trò cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” vào tháng 8/2023 tại Viện KHXH vùng Trung Bộ, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng, các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu của Viện KHXH vùng Trung Bộ và Viện Thông tin KHXH.

 

Hội thảo chuyên đề “Những vấn đề KHXH nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2023” là hội thảo thường niên để các đề tài cấp cơ sở báo cáo kết quả trước khi nghiệm thu, góp phần đảm bảo chất lượng các đề tài khoa học.

 

Các ấn phẩm thông tin khoa học thường niên của Viện gồm Niên giám Thông tin KHXH, Bản tin phục vụ nghiên cứu 100 số và Tập thông tin chuyên đề tiếp tục được đẩy mạnh đổi mới trong xây dựng tuyến nội dung, chủ đề theo từng năm và phương thức triển khai, kết hợp hài hòa sự tham gia của cán bộ Viện và đội ngũ chuyên gia, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiệm thu và phát hành đúng kế hoạch, ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân dùng tin.

 

Tạp chí Thông tin KHXH với 12 số tiếng Việt và 02 số tiếng Anh được xuất bản đúng kế hoạch, chất lượng và uy tín ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, để chào mừng Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm, Tạp chí đã phát hành số tháng 12 đúng thời điểm Lễ Kỷ niệm.

 

 

Trong công tác thông tin - thư viện, Viện Thông tin KHXH đang phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng, thống nhất nghiệp vụ thư viện trong toàn hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm một cách chuyên nghiệp, chủ động và hiệu quả. Viện đang hoàn thành tốt vai trò là đầu mối bổ sung tài liệu ngoại văn cho các viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm trong điều kiện kinh phí bị cắt giảm. Công tác phân loại, biên mục được thực hiện nghiêm túc, hàng quý phát hành Thông báo Sách mới của Viện Hàn lâm. Công tác phục vụ bạn đọc và phát triển bạn đọc có nhiều cải tiến, đổi mới phương thức quảng bá. Công tác bảo quản được chú trọng phát huy các trang thiết bị, công cụ đã được đầu tư từ dự án thư viện.

 

Công tác in đang từng bước phát huy tốt hơn hiệu quả sử dụng trang thiết bị; tổ chức hợp tác in cho nhiều tạp chí các viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm. Công tác phát hành mở rộng thêm nhiều đối tượng khách hàng tổ chức, cá nhân cùng với những sáng kiến đa dạng hóa sản phẩm.

 

Công tác tin học hóa - cơ sở dữ liệu đảm bảo hạ tầng làm việc ổn định cho cán bộ Viện và quản trị an toàn cho hoạt động tra cứu cơ sở dữ liệu chung qua phần mềm thư viện điện tử, thư viện số. Công tác số hóa được đẩy mạnh từ nguồn ngân sách và ngoài ngân sách.

 

Công tác hành chính, tài chính ngày càng đi vào nề nếp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa công năng của các phần mềm Dịch vụ công, phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp.

 

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện tiếp tục phát huy truyền thống trong các hoạt động phong trào với tính chủ động, năng động, hiệu quả và chuyên nghiệp, gắn sát với Quy chế phối hợp giữa Chi bộ với Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, góp phần quan trọng vào việc tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong tập thể Viện.

 

Bên cạnh những thành công đạt được, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế của Viện và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra một số biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, Viện trưởng Vũ Hùng Cường nhấn mạnh, Viện Thông tin KHXH sẽ: (i) Tiếp tục phát huy phương thức quản lý tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, phân cấp mạnh gắn với tuân thủ chế độ báo cáo thủ trưởng và cơ chế kiểm tra, giám sát; chú trọng đảm bảo sự đoàn kết trong Viện; phát huy tính chủ động, sáng tạo của VCLĐ Viện. (ii) Triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2023-2024, cấp cơ sở năm 2024 và các hội thảo, tọa đàm khoa học. (iii) Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mô hình thư viện theo hướng hiện đại, hoàn thiện nghiệp vụ thư viện theo chuẩn quốc tế, triển khai toàn diện và có trách nhiệm các nghiệp vụ thư viện, với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các phòng Khối Thư viện và các phòng liên quan; tích cực chuẩn bị các đề án để đầu tư, khai thác hệ thống thư viện từ nhiều nguồn tài trợ; tìm kiếm phương thức đổi mới hoạt động thư viện và công tác bạn đọc; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu số dùng chung của Viện Hàn lâm cả về tiến độ và chất lượng. (iv) Tiếp tục tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên sâu về hoạt động thông tin khoa học; đẩy mạnh tổ chức các hội nghị nghiệp vụ thư viện; tích cực mở rộng, kết nối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước trong hoạt động đào tạo. (v) Tiếp tục nâng cao chất lượng các bài tạp chí, khai thác hiệu quả các bài chủ chốt từ các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín. (vi) Tìm hướng kết nối với đối tác quốc tế đang hoạt động trong nước; tìm kiếm nguồn tài trợ, ký kết lại các thỏa thuận hợp tác, nỗ lực triển khai các hoạt động đoàn ra, đoàn vào. (vii) Tiếp tục duy trì sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các tổ chức đoàn thể trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Chi bộ với Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

 

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi của đại diện các phòng công tác nhằm làm rõ hơn một số nội dung của “Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024”.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đoàn công tác của Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch PGS.TS. Tạ Minh Tuấn chúc mừng Viện Thông tin KHXH đã hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Viện Hàn lâm. Phó Chủ tịch PGS.TS. Tạ Minh Tuấn đánh giá cao khối lượng công việc Viện Thông tin KHXH đã hoàn thành trên tinh thần đoàn kết, chuyên tâm, nhiệt huyết; đồng thời đề nghị Viện Thông tin KHXH tiếp tục phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế, nỗ lực nâng cao vị thế, vai trò của Viện Thông tin trên cơ sở nhận thức thông tin là xương sống của hệ thống nghiên cứu, là đầu vào của công tác nghiên cứu; chú trọng công tác an toàn thông tin, an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác liên kết trong nước, hợp tác với địa phương góp phần hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ được giao của năm 2024.

 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Viện trưởng PGS.TS. Vũ Hùng Cường trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch PGS.TS. Tạ Minh Tuấn; cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của các ban chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự phối hợp của các ban chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm, giúp Viện Thông tin KHXH thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

 

 

Tại Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023, Viện Thông tin KHXH đã tiến hành tổng kết công tác Thanh tra nhân dân; thông báo kết quả làm việc của Hội đồng Sáng kiến, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng về việc đánh giá, bình xét, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; và thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023.

 

Các hội nghị đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: